Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CANLI VARLIKLARDA AMORTİSMAN
(LIVE ASSETS AMORTISATION )

Yazar : Ali ANTEPLI    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5
Sayfa : 92-97
1453    1183


Özet

Tarımsal faaliyetlerin muhasebeleştirilmesi konusunda Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından 2001 yılında UMS 41 standardı yayınlanmış, 1 ocak 2003 tarihinden itibaren de yürürlüğe girmiştir. Ülkemizde ise tarımsal faaliyetler ile ilgili ilk çalışma SPK tarafından 15.11.2003 tarihinde yayınlanan ‘’ Seri: XI, No:25 Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ’dir. Bu tebliğin içerisinde 31. Kısımda ‘’Tarımsal Faaliyetler’’ başlığı altında konuya yer verilmiştir. Daha sonra, TMSK tarafından TMS 41Tarımsal Faaliyetler standardı 24 Şubat 2006’da yayınlanmış, 31.12.2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanacağı açıklanmıştır. Böylece tarımda muhasebeleştirme ve raporlama esasları belirlenmiştir. 41 nolu tarımsal faaliyetler standardında, canlı varlıklarla ilgili muhasebeleştirme ve raporlama esasları ile devlet teşvikleri konuları yer almaktadır. Hayvancılık işletmelerinde yetiştirilen canlı hayvanların muhasebe açısından takibi TMS41 standardında açıklanmaktadır. Canlı varlıkların amortisman konusu bu çalışmada ele alınmış ve standarda göre yorum getirilmiştir.Anahtar Kelimeler
Amortisman, TMS 41, Canlı Varlıklar

Abstract

International Accounting Standards IAS 41, the accounting for agricultural activity standards published by the Council in 2001, entered into force on 1 January since 2003. In ourcountry, issued on 11.15.2003 by the first work on the CMB agricultural activities' Serial: XI, No: 25 is the Communiqué on Accounting Standards in Capital Markets. This in Section 31 of the Decree, '' Agriculture '' the issue under the title are included. Then, TMS standard 41 Tarımsal Activities TASB has issued February 24, 2006 is described to be applied for annual periods beginning on or after 31.12.2005. Thus, agricultural accounting and reporting principles have been identified. No. 41 standard agricultural activities, the state with the accounting and reporting principles for promoting biological assets related topics are included. Followed by live animals raised in terms of accounting standards in the live stock business are described in TMS41. Depreciation of biological assets subject has been discussed in this study and the comments by the standardKeywords
Depreciation, IAS 41, Live Assets

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri