INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

MİLLİ EĞİTİMDE E-DEVLET UYGULAMALARI: AYDIN İLİNDE FATİH PROJESİ ÖRNEĞİ
(THE E-GOVERNMENT IMPLEMENTATIONS IN NATIONAL EDUCATION: THE CASE OF FATİH PROJECT IN AYDIN PROVINCE )

Author : Fatma Neval GENÇ  ; A. Erhan DİNÇER  
Type :
Printing Year : 2016
Number : 6
Page : 119-141
2207    1695


Summary

Bilgi teknolojileri 21.yüzyılda, her alanda olduğu gibi kamu yönetiminde kullanılmaktadır. Türkiye’de de e-devlet uygulamaları kapsamında hayata geçirilen uygulamalardan biri de FATİH Projesidir.Proje kapsamında ortaöğretim okulları, ilköğretim ikinci kademe, ilköğretim birinci kademe ve okul öncesi kurumlarının BT (Bilgi Teknolojisi) donanım ve yazılım altyapısı, e-içerik ihtiyacı, öğretmen kılavuz kitaplarının güncellenmesi; öğretmenler için hizmet içi eğitimler ve bilinçli, güvenli, yönetilebilir BT ve internet kullanımı ihtiyaçlarının tamamlanması kapsamında çalışmalar yapılmaktadır. Bu makalede Türkiye’de e-devlet uygulamasının milli eğitim alanındaki devamı olan FATİH Projesi’nin Aydın İlindeki okullarda uygulanması ve bu uygulamanın amacına ne ölçüde ulaştığı incelenmiştir. Çalışmada, Aydın’ın 17 ilçesinden 12’sinde, 24 lisede; 1336 öğrenci, 346 öğretmene anket uygulanmıştır. Anket çalışmalarıyla FATİH Projesi’nin faydalı olan ve eksik olan yönleri tespit edilerek projenin uygulanmasında daha başarılı olabilmesi için aktif uygulayıcı konumunda olan öğrenci ve öğretmenlerin değerlendirmeleri alınmıştır. Aydın ölçeğinde yapılmış olması; farklı ilçeleri kapsaması ve anket yapılan kişi sayısının fazla olması bu çalışmayı daha önce FATİH Projesi ile ilgili yapılan çalışmalardan farklı kılmaktadır.Keywords
E- devlet, FATİH Projesi, MEB, BT,

Abstract

In 21st century information technologies are used in public administration as well as in all areas. Fatih Project is also one of the practices which had been accomplished previously within the context of e-Government. Within the scope of this project it is performed works and studies on infrastructure of equipment and software of information technologies (IT), e-content requirement and updating the teachers’s guidebooks of institutions like pre-school, primary education secondary stage and secondary education schools. In this article the issues like implementation of Fatih Project at schools in Aydın and what extent the action was successful have been examined. In this study, a survey has been conducted with 1336 students and 346 teachers in 24 high school in 12 of 17 district of Aydın. Through the survey study Fatih Project’s useful and deficient ways has been determined and teacher’s and student’s assessments has been considered for more successful implementation of this project. Thus, this study is different from other studies related to Fatih Project due to the scale of the work done in Aydın, different districts’s contribution to study and the huge number of people who play in part in study.Keywords
e-Government, FATIH Project, MEB, IT.