INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ASYMMETRIC IMPACT OF EXCHANGE RATE TO ISTANBUL STOCK MARKET: A NONLINEAR ARDL APPROACH
(ASYMMETRIC IMPACT OF EXCHANGE RATE TO ISTANBUL STOCK MARKET: A NONLINEAR ARDL APPROACH )

Author : Zahra GASİMOVA  & Mortaza OJAGHLOU  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 69
Page : 1248-1254
    


Summary

Hisse senedi piyasası, modern ekonomide finansal kuruluşlar ve portföy yöneticileri için önemli bir rol oynar. Hisse senedi piyasası getirisindeki oynaklık, borç verenler ve borç alanlar arasındaki portföy riskini değerlendirmelerine ve gelecekteki yatırım gelirinin getirisini tahmin etmelerine yardımcı olan temel araçlardan biridir. Bu makale borsa ile Türkiye döviz kurları arasındaki ilişkiyi incelemektedir. BİST100 endeksi, hisse senedi getirilerini temsil etmek için kullanılır ve döviz kuru riski için TL / ABD $ ve TL / EURO (Türk Lirası'nın ABD Doları ve EURO karşısında döviz kuru) dikkate alınır. Seri, 2008m10 - 2021m03 dönemine ait aylık veriler üzerindedir. Döviz kurlarının İstanbul Menkul Kıymetler Borsası üzerindeki kısa ve uzun vadeli etkilerini belirlemek için zaman serisi modelinin NARDL ve ARDL mitolojisini kullanıyoruz. Bulgularımız, hem döviz kurları (ABD Doları ve EURO) hem de hisse senedi getirileri arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bu ilişki pozitiftir, asimetriktir ve hem uzun hem de kısa vadede istatistiksel olarak anlamlıdır.Keywords
NARDL, ARDL, US Dollar, EURO

Abstract

The stock market plays an important role for financial organizations and portfolio managers in modern economics. Volatility in stock market return is one of the essential tools between lenders and borrowers that help them to assess the risk of portfolios and predicting the return of future investment’s income. This paper investigates the relationship between the stock market and the exchange rates of Turkey. BIST100 index is employed as a proxy for stock returns and TL/US$ and TL/EURO (currency rate of Turkish Lira against US Dollar and EURO) are considered for exchange rate exposure. The series is on monthly data over the period 2008m10- 2021m03. We use the NARDL and ARDL mythology of the time series model to determine the short-run and long-run impacts of the exchange rates on the İstanbul Stock Market. Our findings indicate that there is a relationship between both exchange rates (US Dollar and EURO) and stock returns. This relationship is positive, asymmetric, and statistically significant for both the long and short runKeywords
NARDL, ARDL, US Dollar, EURO