INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

STRATEJİK İLETİŞİM ARACI OLARAK SEMBOLLERİN KULLANIMI: “SOVYETLER BİRLİĞİ DÖNEMİ FRUNZE’DE (BİŞKEK) BULUNAN HEYKEL VE DUVAR RESİMLERİNİN İDEOLOJİK ÇÖZÜMLEMESİ
(THE USE OF SYMBOLS AS A STRATEGIC COMMUNICATION TOOL: "THE IDEOLOGICAL ANALYSIS OF SCULPTURES AND WALL PAINTINGS IN FRUNZE (BISHKEK) OF THE SOVIET UNION ERA )

Author : Ali CAN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 69
Page : 1103-1113
    


Summary

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde kamusal alanlar, günlük yaşam pratiklerinin gerçekleştiği sosyal mekan ve alanlar resmi ideoloji tarafından “Sovyet insanı” kimliğinin ideolojik inşası amacıyla kurgulanmış ve tasarlanmıştır. Bu süreçte sanat ve sanat eserleri sistemin ideolojik araçları olarak kullanılmıştır. Bu çalışmada Sovyet dönemi Kırgızistan Cumhuriyeti’nin başkenti Bişkek’te yer alan çok sayıda heykel ve duvar resimlerinden seçilmiş nesneler, ideolojik işlevi ve ideolojik göstergeler olarak göstergebilimsel yaklaşımlar ve Louis Althusser’in ideoloji tanımı temelinde çözümlenecektir.Keywords
Siyasal semboller, heykeller

Abstract

During the period of the Soviet Socialist Republics Union, areas and public spaces where daily life practices take place and were designed and planned by the official ideology for the ideological construction of "Soviet people". In this process, art and works of art were used as ideological tools. This work will be analyzed objects selected from many sculptures and murals in Bishkek, the capital of the Soviet-era Kyrgyzstan Republic, from the point of view of semiotics approaches and Louis Althusser's definition of ideology as ideological functions and ideological indicators.Keywords
Political symbols, sculptures