INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TRABZON KENTİ GÜLBAHARHATUN-HIZIRBEY MAHALLELERİNİN TARİHSEL ve MEKÂNSAL GELİŞİM SÜRECİ
(HISTORICAL AND SPATIAL DEVELOPMENT PROCESS OF GÜLBAHARHATUN-HIZIRBEY NEIGHBORHOOD OF TRABZON )

Author : Doruk Görkem ÖZKAN  ; Sinem DEDEOĞLU ÖZKAN & Duygu AKYOL  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 14
Page : 1812-1818
375    547


Summary

Trabzon kentinin tarihi dokusuna komşuluk eden Gülbaharhatun ve Hızırbey mahalleleri ile yakın çevreleri; kentin kimliğini yansıtan tarihi dokunun kesişiminde bulunmasının yanı sıra tarihi süreçte önemli ticaret akslarının ve ulaşım arterlerinin de kesişim noktasında bulunması ile alana dair bir kimlik/imaj kazandırmaktadır. Ayrıca günümüzde kent merkezi ile gelişme alanı arasında bir geçiş bölgesi konumunda kalan çalışma alanı bir alt merkez kimliğine bürünme aşamasında olup bu gelişmeden kaynaklı olarak işlevsel, mekânsal bir dönüşüm süreci yaşanmaktadır. Bu çalışma kapsamında; kentin tarihi dokusunun ve yansımalarının yüzyıllar içerisinde nasıl bir değişim/dönüşüme tanıklık ettiğinin incelenebilmesi amacıyla çalışma alanı olarak belirlenen Gülbaharhatun ve Hızırbey mahalleleri ile yakın çevreleri özelinde yapılan arazi kullanımda gerçekleşen morfolojik gelişim sürecinin incelenmesi amaçlanmıştır. Buna göre; Trabzon kentinin tarihi dokusunun mekânsal kurgu ve algılanmasındaki niteliklerinin ve tarihsel süreçteki kültürel değerlerin etkisi altında kentin nasıl şekillendiği incelenmiştir.Keywords
Kent Morfolojisi, Tarihi kent dokusu, Trabzon, Gülbaharhatun - Hızırbey mahallesi

Abstract

The neighborhoods of Gülbaharhatun and Hızırbey neighborhoods which are adjacent to the historical texture of the city of Trabzon; not only is it located at the intersection of historic touches reflecting the identity of the city, but also provides an identity / image of the area with the important trade axes and transportation arteries at the intersection of the historical period. In addition, the study area which is in the transition zone between the city center and the development area is in the phase of impregnation with a sub-center identity and there is a functional spatial transformation process due to this development. it is aimed to investigate the morphological development process of the land use which is made in the neighborhoods of Gülbaharhatun and Hızırbey neighborhoods determined as a study area in order to investigate how the historical document of the city and its reflection witnessed change / transformation in centuries. According to this; It has been examined how the city is shaped under the influence of the cultural fictions and perceptions of the historical monument of the city of Trabzon and cultural values in the historical processKeywords
Urban morphology, Historical urban pattern, Trabzon, Gülbaharhatun – Hızırbey neighborhood

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved