Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CONTEXT AND INTERACTION BETWEEN SOCIAL INNOVATION AND COLLABORATIVE CONSUMPTION: THE CONCEPTUAL STUDY
(SOSYAL İNOVASYON VE İŞBİRLİĞİ TÜKETİMİ ARASINDAKİ BAĞLAM VE ETKİLEŞİM: KAVRAMSAL ÇALIŞMA )

Yazar : Pınar BACAKSIZ  & Yasemin ÜLKER  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 15
Sayfa : 1856-1860
319    304


Özet

Çok sayıda bilimsel disiplini bir araya toplayan ve bir kesişme noktası oluşturan sosyal inovasyon kavramı giderek artan küresel sorunlardan ve tüketim kirliliğinden ötürü son derece önemli hale gelerek, geniş bir alana yayılmıştır. Bu kavram genel anlamda tüketim konusunda sosyal ihtiyaç ve istekler doğrultusunda yeni bir takım stratejiler, fikirler ve organizasyonların oluşturulmasını içermektedir. Bu kavramla birlikte kullanılmaya başlanan aynı zamanda da paylaşım ekonomisi ile ilişkilendirilen işbirlikçi tüketim kavramı ise, katılımcıların kiralama, kredi verme, ticaret, takas ve malların, hizmetlerin, ulaşım çözümlerinin, alanın veya paranın değiştirilmesi gibi paylaşım faaliyetlerine katıldığı organize sistem veya ağlar olarak tanımlanmaktadır. Bu makale sosyal yeniliğin kavramsal anlayışını ve bunun işbirlikçi tüketimle olan bağlantılarını araştırmaktadır. Bu amaca ulaşmak için, bu çalışma sosyal yenilikçilik ve işbirliğine dayalı tüketim konusunda daha ileri çalışmalara rehberlik edecek bir çerçeve önermektedir. Sonuç olarak ise, kavramsal olarak ele alınan işbirlikçi tüketim ile sosyal yenilik arasındaki etkileşim vurgulanmadığı halde, işbirlikçi tüketimin toplumsal yeniliğe örnek olduğu belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Sosyal İnovasyon, İşbirlikçi Tüketim, Paylaşım Ekonomisi, Tüketici Algısı

Abstract

The concept of social innovation, which collects a large number of scientific disciplines and forms an intersection point, has become widespread, becoming increasingly important due to the increasing global problems and consumption pollution. This concept generally includes the creation of new strategies, ideas and organizations in the direction of social needs and desires in terms of consumption. At the same time, the concept of collaborative consumption associated with this concept is also defined as an organizing system or networks in which participants participate in sharing activities such as renting, lending, trading, clearing and exchanging goods, services, transportation solutions, space or money. This article explores the conceptual understanding of social renewal and its connections to collaborative consumption. To achieve this aim, this study provides a framework for further guidance on social innovation and cooperative consumption. As a result, it has been determined that collaborative consumption is an example of social innovation, although the interaction between collaborative consumption and social innovation is not emphasized conceptually.Keywords
Keywords: Social Innovation, Collaborative Consumption, Sharing Economy, Consumer Perception

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri