INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TÜRKİYE’DE ALTERNATİF EĞİTİM MODELİ OLAN KÖY ENSTİTÜLERİ VE BİLGİ EVLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
(COMPARISON OF VILLAGE INSTITUTES AND KNOWLEDGE HOUSES WITH ALTERNATIVE EDUCATION MODELS IN TURKEY )

Author : Cemalettin ERDOĞAN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 76
Page : 2839-2843
    


Summary

Eğitim, toplumun bir arada yaşayabilmesi ve kültürel bağların gelişmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Türkiye’de eğitimin halka sunulması açısından çeşitli alternatifler ortaya çıkarılmıştır. Bu alternatifler arasında Köy Enstitüleri ve Bilgi Evlerinin ortaya çıkış amacı, önemi ve faaliyetleri araştırılmıştır. Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte her alanda olduğu gibi eğitim alanında da yeni yöntemler denenmiştir. Bunlardan biri de Köy Enstitüleridir. Köy Enstitülerinin kuruluş amacı, köylerdeki eğitim imkanı bulamayan çocukları okutup kendi köylerine yetişmiş birer öğretmen olmalarını sağlamak olmuştur. Zamanla geliştirilen bu okullarda mesleki eğitim de verilmeye başlanmıştır. Türkiye’nin her bölgesinde, kendi kültürel ve sosyoekonomik altyapısına uygun mesleki eğitim programı uygulanmıştır. Bu sayede, her bölgede modernize edilmiş mesleklerde insan gücü yetiştirilmeye başlanmıştır. Bilgi Evleri, okula giden öğrencilerin eğitimlerine destek amaçlı kurulmuş eğitim kurumlardır. Gelişen teknolojiyle, eğitimde internet ve bilgisayar önemli eğitim materyalleri olmuştur. Bilgi evlerinde, internet ve bilgisayara ekonomik yetersizlikten dolayı erişemeyen öğrencilere bu imkanlar sağlanmaktadır. Meslek yetiştirme kurslarıyla birlikte, istihdama önemli katkılar sunulmaktadır. Köy Enstitüleri, temel eğitim sunmak ve köylerdeki halkın nitelikli bireyler olarak yetiştirilmesinde önemli bir yere sahip olmuştur. Bilgi Evleri, eğitime daha çok destek amaçlı kurulmuş eğitim kurumlarıdır.Keywords
Eğitim, Köy Enstitüleri, Bilgi Evleri

Abstract

Education has great importance in terms of the coexistence of society and development of the cultural ties. In Turkey, various alternatives have been created to provide education for society. Among these alternatives, the purpose of the emergence, the importance, and the activities of Village Institutes and Information Houses are investigated. With the establishment of the Turkish Republic, new methods have been tried in education, as in every field. One of these is The Village Institutes. The founding purpose of Village Institutes was to educate the children who could not have the opportunity of education in villages and make them qualified teachers. In these schools, which have been developed over time, vocational training is started to be given to the students. In every region of Turkey, different vocational training programs, which appeal to the cultural and socioeconomic infrastructure of these regions, are implemented. Thus, manpower is started to be trained in modernized professions in every region. Information Houses are educational institutions, founded to support the education of children who go to school. In association with the developing technology, the internet and computer have become important educational materials. In Information Houses, these opportunities are supplied for the children who could not have them because of economic insufficiency. Significant contributions are made to the employment with the courses of vocational training. Village Institutes had an important place in giving basic education and educating villagers as qualified individuals. On the other hand, Information Houses are educational institutions that are founded to support educationKeywords
Education, Village Institutions, Information Houses