INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

İSTANBUL İLİNDE GÜVENLİ YAŞAM ALANLARI İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA: ÜSKÜDAR İLÇESİ ÖRNEĞİ
(RESEARCH ON SAFE LIVING AREAS IN ISTANBUL PROVINCE: THE CASE OF USKUDAR DISTRICT )

Author : Sinan YAVUZYİĞİT  & Rüştü UÇAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 76
Page : 2891-2895
    


Summary

Her geçen yıla oranla artan nüfus yoğunluğu canlıların yaşam alanlarını sınırlamaya ve beraberinde güvenlik sorunlarını da getirmiştir. Özellikle motorlu araç kullanımı ile artmasıyla da yaşanan park işgalleri yaya yollarının kullanımını engellemiş, düzensiz yapılaşmalara neden olmuştur. Bu nedenle toplumlar için daha yaşanılabilir ve sürdürülebilir alanlar oluşturmak için büyükşehirler de ‘‘kentsel dönüşüm’’ çalışmaları etkin rol oynamaktadır. Bu çalışma ile kentlerde yaşanan güvenlik sorunlarına neden olan etkenler bir arada değerlendirilerek, Üsküdar ilçesinde yapılan saha araştırmaları ile çözüm önerileri sunulmuştur.Keywords
Güvenlik Sorunu, Kentsel Dönüşüm, Yaşam Alanları,

Abstract

Increasing population density with each passing year has limited the habitats of living things and brought security problems. Especially with the increase of motor vehicles, parking occupations prevented the use of pedestrian roads and caused irregular structuring. For this reason, "urban transformation" studies play an active role in metropolitan cities in order to create more livable and sustainable areas for societies.

With this study, factors that cause security problems in cities were evaluated together and solution suggestions were presented with field researches conducted in Uskudar district.Keywords
Security Problem, Urban Transformation, Living Spaces,