INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

İTİBAR KAVRAMI VE KURUM İTİBARINA GENEL BİR BAKIŞ
(THE CONCEPT OF REPUTATION AND AN OVERVIEW OF CORPORATE REPUTATION )

Author : Şükrü GÜVEN  & Memiş KARAER  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 76
Page : 2896-2903
    


Summary

Bu çalışmada, itibar kavramının, farklılık gösteren ve toplumun değişen duyarlılıkları, yaşanan teknolojik gelişmeler, çoğalan rekabet ve krizlerin etkisi, işletmeni iş ortakları ve paydaşları tarafından değerlendirilmesinin sonucunda önem kazanan kurumsal itibar yönetimine geçişiyle birlikte açıklanmaktadır.

Bu çalışmayla, paydaşların gözünde bir işletmeyi rakiplerinden farklı kılan en temel unsur olan itibarın oluşturulması maliyetli ve uzun bir zaman gerektiren, yönetilerek geliştirilen ve ölçülebilen önemli bir unsun olduğu görülmüştür. İşletmelere çok önemli avantajlar ve yarar sağladığı, disiplinli ve planlı bir yaklaşımı önemli varsaydığı, işletme itibarının ekonomik değeri olan itibar sermayesinin ve itibar denetiminin başarılı olan bir itibar yönetimi için çok önemli olduğu, firmalar için itibar riski yönetiminin hayati bir ihtiyaç olduğunu ve en üst düzeyde bir yönetim sorumluluğu var olması gerektirdiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Kazanılması planlı ve uzun bir süreci gerektiren itibar, doğru bir şekilde yönetilmediği takdirde kolaylıkla kaybedilebilecek bir değerdir. İtibarın kaybedilmesi işletmenin yaşamına son vermesine dahi mal olabilecektir. Bu yüzden dolayı itibarın düzgün ve etkin bir yönetim şeklinde uygulanması gerekmektedir. İtibar yönetimi, itibarı korumak, itibarı ortaya çıkarmak amacıyla yapılan tüm çalışmaları kapsamaktadır.

Güçlü bir imaja sahip olan firmalar oluşturduğu itibar ile tüketiciye güven sağlamaktadır. Tüketici de o ürünü daha önce hiç kullanıp denemese bile güven duyduğu işletmelerinin ürünlerini tercih etmektedirKeywords
İtibar, kurumsal itibar, itibar yönetimi.

Abstract

In this study, the concept of reputation is explained with the transition to corporate reputation management, which has gained importance as a result of the changing and changing sensitivities of society, technological developments, increasing competition, and the impact of crises, business partners, and stakeholders.

In this study, it has been seen that reputation, which is the most basic element that makes a business different from its competitors, is an important element that can be measured and developed, which requires a long time and is costly, in the eyes of stakeholders. It provides very important advantages and benefits to businesses, a disciplined and planned approach is considered important, reputation capital, which is the economic value of business reputation, and reputation control is very important for successful reputation management, reputation risk management is a vital need for companies, and it is top-level management. It has been reached the results that the existence of management responsibility necessitates.

Reputation, which requires a planned and long process to gain, is a value that can be easily lost if not managed properly. Loss of reputation may even cost the business to end its life. For this reason, reputation must be implemented in a proper and effective way. Reputation management includes all the work done to protect the reputation and reveal the reputation.

Companies with a strong image provide confidence to the consumer with the reputation they create. Even if the consumer has never used or tried that product before, he prefers the products of the companies he trustsKeywords
Reputation, corporate reputation, reputation management.