Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İCARE (FİNANSAL KİRALAMA) İŞLEMLERİNİN İSLAMİ MUHASEBE STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF IJARAH (LEASING) OPERATIONS WITHIN THE FRAMEWORK ISLAMIC ACCOUNTING STANDARDS )

Yazar : Mahmut YARDIMCIOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 7
Sayfa : 224-233
1609    1251


Özet

İcare işlemi temelde, kiralama süresinin bitiminde mülkiyetin kiralayana devredildiği bir sözleşme olarak açıklamak mümkündür. Bu yöntemde kaynak aktaran kuruluş müşterisinin istediği özelliklerdeki malı satın alarak ve üzerine belirli bir kar payı ekleyerek malı müşteriye kiralamaktadır.Kira süresince mülkiyet kaynak sağlayan kuruluşta kalmaktadır.İcare sözleşmesinde kiranın bedeli ve süresi önceden taraflarca açıkça belirlenir. Bu yöntemde finansal kiralama sürecinde kaynak aktaran kuruluşa önceden belirlenmiş sabit bir tutarda getiri söz konusudur. Bu çalışmada,öncelikle klasik anlamda bilinen finansal kiralamanın işleyişi ve türleri hakkında genel bilgiler verilecek olup, muhasebeleştirme süreci incelenecektir.Daha sonra İslami muhasebe kuralları çerçevesinde İcare (finansal kiralama) işlemlerinin muhasebeleştirilme süreçleri, finansal kiralamaya kaynak sağlayan İslami banka açısından örnek uygulamalar üzerinden açıklanacaktır.Anahtar Kelimeler
Finansal Kiralama, İslami Muhasebe

Abstract

Basically Ijara process can be explained as an agreement that transferred the property to the lessor at the end of the rental period. In this method, the organization of transferring source purchases specialty goods of customer’s request and rents the property to the customer by adding a certain dividend. During the lease term ownership of property remains source provider. The cost and duration of the lease contract of Ijarah clearly are determined by the both sides. In this method, during the leasing process return of predetermined fixed amount is possible to the organization of transferring source. In this study, primarily it will be given general information about the type of lease and the process of leasing known in the classical sense, then the accounting process will be examined. Later, accounting processes of the Ijara transactions (leasing) within the framework of Islamic accounting rules, will be described on compliance with examples in terms of Islamic banks providing leasing sources.Keywords
Ijara, Leasing, Islamic Accounting

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri