INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

THE IMPACT OF LOGISTICS IN MODERN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: ROLE OF INTERNATIONAL BUSINESS LAWS
(THE IMPACT OF LOGISTICS IN MODERN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: ROLE OF INTERNATIONAL BUSINESS LAWS )

Author : Rukaya AL-HABEEB    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 85
Page : 1297-1304
    


Summary

Bu araştırma, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi arasındaki ilişkiyi ve lojistiğin tedarik zinciri yönetimini nasıl etkilediğini anlamaya yönelik bir girişimdir ve bu nitel çalışma, lojistiğin bir organizasyonu büyütmeye nasıl yardımcı olduğunu keşfetmek içindir. Ayrıca uluslararası iş kanunları ışığında, bir organizasyonu büyütürken veya organizasyonun dünyadaki yerini sürdürürken akılda tutulması gereken temel noktalar nelerdir? Bu araştırmanın temel amacı, lojistiğin bir organizasyonun gelişiminde önemli bir rol oynadığını keşfetmek ve belirtmektir. Araştırma modeli, çevrimiçi ve yerinde anket yoluyla farklı sektörlerden 201 katılımcı (134 erkek ve 60 kadın) ile test edilmiştir. Anket demografik bilgiler ve algılanan belirsizlik ölçeği olarak farklı bölümlerden oluşturulmuştur. Verilerin istatistiksel analizini yapmak için SPSS programı kullanılmıştır.Keywords
Tedarik zinciri yönetimi, lojistik, iş hukuku.

Abstract

This research is an attempt to understand the relationship between logistics and supply chain management and how logistics impacts supply chain management. And this qualitative study was to explore how logistics helps to grow an organization. Also, in the light of international business laws what main key points to keep in mind while growing an organization or sustaining the place of the organization in the market? A key objective of this research is to explore and state that logistics plays important role in the development of an organization. The research model was tested with 201 participants (134 males and 60 females) from different sectors through an online and onsite survey. The survey consisted of different sections: Demographic information, and the perceived uncertainty scale. SPSS program was used to make a statistical analysis of the dataKeywords
Supply chain management, logistics, business laws.