INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KONAKLAMA SEKTÖRÜNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI
(OUTSOURCING PRACTICES IN HOSPITALITY INDUSTRY )

Author : Halil AKMEŞE  ; Tevfik EREN, Sercan ARAS & Ekrem DAMAR  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 15
Page : 2137-2142
405    328


Summary

Dış kaynak kullanımı konaklama sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sıklıkla başvurduğu yönetim stratejilerinden biridir. Dış kaynak kullanım faaliyetleri konaklama işletmelerine kendi temel faaliyet alanlarına daha fazla odaklanabilmeleri konusunda yardımcı olmaktadır. Bu çalışmada Konya ve Ankara'da faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otel yöneticilerinin dış kaynak kullanım stratejileri hakkındaki algıları araştırma konusu edilmiştir. Literatürde daha önce yapılmış çalışmalara dayanarak oluşturulan anket bulguları analiz edilmiştir. Geçerli anket sonuçları SPSS paket programı ile analize tabi tutulmuştur. Çalışma kapsamında dış kaynak kullanımı kararlarında etkili olduğu düşünülen belirli faktörler arasındaki ilişki ve otel yöneticilerinin dış kaynak kullanımı hususundaki değerlendirmeleri analiz edilmiş ve yorumlanmıştır.Keywords
Yönetim muhasebesi, konaklama sektörü, dış kaynak kullanımı, otel yöneticileri

Abstract

Outsourcing is a management strategy that is often preferred by businesses operating in the hospitality industry. Outsourcing can provide the accommodation businesses the chance of giving more attention to their core business activities. In this study, the perceptions of four and five-star hotel managers about the outsourcing strategies of upper grade accommodation facilities operating in Konya and Ankara are going to be investigated. Findings of the research questionnaire which is structured by means of literature review on the previous studies carried out will be analyzed. Valid and reliable responses are going to be analyzed by means of statistical software, SPSS. The relationships between determined factors within the scope of study which are considered as effective on the adoption of outsourcing activities and hotel managers’ evaluations on outsourcing activities are examined and interpreted.Keywords
Management accounting, hospitality industry, outsourcing practices, hotel managers

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved