Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KONAKLAMA SEKTÖRÜNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI
(OUTSOURCING PRACTICES IN HOSPITALITY INDUSTRY )

Yazar : Halil AKMEŞE  ; Tevfik EREN, Sercan ARAS & Ekrem DAMAR  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 15
Sayfa : 2137-2142
324    278


Özet

Dış kaynak kullanımı konaklama sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sıklıkla başvurduğu yönetim stratejilerinden biridir. Dış kaynak kullanım faaliyetleri konaklama işletmelerine kendi temel faaliyet alanlarına daha fazla odaklanabilmeleri konusunda yardımcı olmaktadır. Bu çalışmada Konya ve Ankara'da faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otel yöneticilerinin dış kaynak kullanım stratejileri hakkındaki algıları araştırma konusu edilmiştir. Literatürde daha önce yapılmış çalışmalara dayanarak oluşturulan anket bulguları analiz edilmiştir. Geçerli anket sonuçları SPSS paket programı ile analize tabi tutulmuştur. Çalışma kapsamında dış kaynak kullanımı kararlarında etkili olduğu düşünülen belirli faktörler arasındaki ilişki ve otel yöneticilerinin dış kaynak kullanımı hususundaki değerlendirmeleri analiz edilmiş ve yorumlanmıştır.Anahtar Kelimeler
Yönetim muhasebesi, konaklama sektörü, dış kaynak kullanımı, otel yöneticileri

Abstract

Outsourcing is a management strategy that is often preferred by businesses operating in the hospitality industry. Outsourcing can provide the accommodation businesses the chance of giving more attention to their core business activities. In this study, the perceptions of four and five-star hotel managers about the outsourcing strategies of upper grade accommodation facilities operating in Konya and Ankara are going to be investigated. Findings of the research questionnaire which is structured by means of literature review on the previous studies carried out will be analyzed. Valid and reliable responses are going to be analyzed by means of statistical software, SPSS. The relationships between determined factors within the scope of study which are considered as effective on the adoption of outsourcing activities and hotel managers’ evaluations on outsourcing activities are examined and interpreted.Keywords
Management accounting, hospitality industry, outsourcing practices, hotel managers

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri