Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ VE İSTANBUL AVRUPA YAKASINDA FAALİYETTE BULUNAN HASTANELERDE BİR ARAŞTIRMA
(INSTITUTIONAL SUSTAINABILITY MANAGEMENT IN THE HEALTH SECTOR AND A RESEARCH ON THE HOSPITALS IN EUROPEAN SIDE OF ISTANBUL )

Yazar : Kerem TOKER  & Fadime ÇINAR  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 16
Sayfa : 46-51
499    345


Özet

Sürdürülebilirlik son yıllarda önemi artan, kamu ve özel sektör için işlemlerinde dikkate almaları gereken önemli bir konu olarak görülmektedir. Küreselleşen ekonomide, insan yaşamını doğrudan odak noktası eden önemli sektörlerden birisi sağlık sektörüdür. Bu araştırmada İstanbul Avrupa Yakasındaki özel ve kamu hastanelerinin süreçlerinde sürdürülebilirliğe uyum düzeyleri ve uyumlu ise bunların neler olduğu incelenmiştir. Araştırmada hastanelerden sürdürülebilirlik anketi ile veriler toplanmış, istatistiksel olarak bilgisayar ortamında analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre hastanelerin uygulamalarında sürdürülebilirlik düzeyleri istenen seviyede değildir. sürdürülebilir sosyal politikalar ise uygulamada önemli yer tutmaktadır. Araştırma göstermiştir ki, hastane yöneticilerinin sürdürülebilirlik ile ilgili farkındalık düzeylerinin arttırılması gerekir. Bunun yanında, sürdürülebilir çevre ve sosyal politikaların sağlanmasında sağlık bakanlığı ile koordinasyonlu çalışmanın arttırılması gerekir.Anahtar Kelimeler
Sağlık Sektörü; Sürdürülebilirlik; Hastane.

Abstract

Sustainability is a recent increasing importance term, and it is seen an important topic for both public and private sectors in their operations. Within the globalizing economy, the health sector is one of the most important sectors that have taken human life as a focus. The survey examined whether the governance processes of private and public-sector hospitals in European Side of Istanbul are in line with sustainable policies, and if so, what kind of policies they take. In order to be able to conduct the examination, data were collected from the hospitals through the sustainability questionnaire and statistically analyzed in the obtained computer environment. The findings show that the sustainable environmental policy implementations of hospitals are not at the desired level. Sustainable social policies are also at a high level of implementation. The research showed that; it is necessary to increase the awareness level of hospital administrations on sustainability. At the same time, working in coordination with the health ministry requires the creation and implementation of common environmental and social policies.Keywords
Health Sector; Sustainability; Hospital.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri