Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GELİR DAĞILIMI VE EKONOMİK KALKINMA İLİŞKİSİ (KUZNET’S HİPOTEZİ): YUMUŞAK GEÇİŞLİ PANEL REGRESYON (PSTR) ANALİZİ
(RELATIONSHIP BETWEEN INCOME DISTRIBUTION AND ECONOMIC DEVELOPMENT (KUZNET’S HYPOTHESIS): ANALYSIS OF PANEL SMOOTH TRANSİTİON REGRESSION (PSTR )

Yazar : Gökhan KARHAN  & Erkin Nevzat GÜDELCİ  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 15
Sayfa : 2143-2148
453    327


Özet

Kuznet’s (1956) hipotezine göre belirli bir gelir düzeyine kadar gelir düzeyi ve gelir dağılımı eşitsizliği arasındaki ilişki pozitif, belirli bir gelir düzeyinden sonra bu iki değişken arasındaki ilişki negatif yönlü olarak seyretmektedir. Bu değişkenler arasındaki ilişki matematiksel olarak ters U şeklinde gösterilmektedir. Yapılan çalışmada 7 gelişmiş ve 7 gelişmekte olan ülke olmak üzere toplam 14 ülkeye ilişkin 1990-2016 yılı büyüme verileri ile gelir dağılımı eşitsizliğini gösteren GINI katsayısı arasındaki ilişki YGPR (Yumuşak Geçişli Panel Regresyon) yöntemiyle incelenmiştir. Sonuç olarak Kuznet’s hipotezine paralel sonuçlar elde edilmiştir. Seçili ülkelerde kişi başına düşen milli gelir 12.025$ olana dek gelir dağılımı bozulmakta, eşik gelir düzeyinin üstünde ise gelir dağılımında toparlanma (adalet) olduğu sonucuna ulaşılmıştırAnahtar Kelimeler
Kuznets Hipotezi, Gelir Dağılımı, Ekonomik Büyüme

Abstract

According to Kuznet's Hypothesis, Until a certain level the relationship between income level and income distribution is positive. After the threshold level, relationship between two variables becomes negative. The relationship between variables are shown as inverted U. In this work, we analyzed the relationship between the growth data of years from 1990 to 2016 belonging to 14 countries and GINI factor that shows income inequality distribution by using PSTR ( Panel Smooth Transition Regression) method. Eventually we obtained similar results to Kuznets (1956) hypothesis. Income distribution per capita in given countries until level of 12.025 $ is more unequal, after this turning point is exceeded, it was concluded that there is less unequal income distribution.Keywords
Kuznet’s Hypothesis, Income Distribution, Economic Development

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri