INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KENTSEL TASARIMDA ESNEKLİK VE ADAPTASYON: KENTSEL MEYDAN SENARYOLARI ÜRETİMİ
(FLEXIBILITY AND ADAPTATION IN URBAN DESIGN: CONSTRUCTION OF URBAN SQUARE SCENARIOS )

Author : Elif Merve ALPAK  & Tuğba DÜZENLİ  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 16
Page : 16-22
647    425


Summary

İnsanlar birbirlerini görebilecekleri, sosyal ilişkiler kurabilecekleri, koruma ve sahiplenme duygusu oluşturacakları açık mekânlara ihtiyaç duyarlar. Bu açık mekânlar peyzaj mimarlarının belirli tasarım kriterleri ile yaptığı tasarımlarla karşılanmaktadır. Günümüzde bu tasarım kriterlerinden en çok dikkat çekenlerden birisi, kullanıcıları da tasarımcının yanı sıra mekânın kurucu öğesi olarak ele alan esneklik ve adapte edilebilirliktir. Bu kriterler göz önünde tutularak tasarlanan açık mekânlar, kullanıcının ihtiyaçlarına göre şekillenebilen, farklı etkinlik yerlerine dönüşebilen ve yılın her anı farklı kullanıcılar tarafından sürekli kullanılan yerlere dönüşebilirler. Böylelikle her daim canlı-yaşayan yerler olurlar ve başarılı bir kentsel mekânın üretilmesindeki en önemli kriteri sağlarlar. Bu çalışmada bir kent meydanının esneklik ve adapte edilebilirlik kavramları ile tasarlanması planlanmıştır. Daha sonra esneklik kriteri ile tasarlanan bu mekânda gerçekleşebilecek birbirinden farklı senaryolar oluşturulmuştur. Böylelikle esnek bir tasarımla ortaya koyulan bir mekânda hangi tür etkinliklerin, ne zaman ve nasıl gerçekleştiği belirlenerek insanlar arasındaki sosyal ilişkilerin ve sahiplenme duygusunun arttırılmasına katkı sağladığı da ortaya koyulmuştur.Keywords
Esneklik, Adaptasyon, Tasarım, Senaryo

Abstract

Individuals are in need of open spaces where they can observe each other, build social relations, and create a sense of protection and ownership. These open spaces are created with the designs by landscape architects that utilize specific design criteria. The most remarkable of these design criteria utilized in today’s designs are the flexibility and adaptability that consider the users as well as the designer as the founder of the said space. Open spaces designed with these criteria could be transformed into different spaces of activity and could be shaped based on user needs and become spaces that could be utilized by different users during different times of the year. Thus, they could turn into ever-living spaces and provide the most significant criterion for creating a successful urban space. The present study aimed to design an urban square using the concepts of flexibility and adaptability. Later, different scenarios, which could be realized in this space that was designed with the flexibility criterion, were constructed. Thus, it was demonstrated that it was possible to determine the types of activities, and when and how these activities could be conducted, thereby contributing to enhancing the social relations and the sense of ownership among people in a space designed with a flexible approach.Keywords
Flexibility, Adaptation, Design, Scenario

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved