INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

AİLE İÇİ ŞİDDETİN MEDYADAKİ GÖRÜNÜRLÜĞÜ VE SOSYAL HİZMET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
(VISIBILITY OF DOMESTIC VIOLENCE IN MEDIA AND EVALUATION FOR SOCIAL WORK )

Author : İrfan DOĞAN    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 18
Page : 439-443
790    330


Summary

Son yıllarda aile içi şiddet olguları artış göstermektedir. Aile içi şiddetin içinde en çok öne çıkan olgu ise kadına şiddettir. Aile içi şiddet olgusu çok sık ekranlarda öne çıkmaya başlamış ve kadın cinayetleri medyadan çok sık duyulur olmuştur. Medyanın da etkisiyle bunlar daha fazla görünür olmaya başlamıştır. Medya etkisiyle daha fazla görünür olan aile içi şiddet, aile yaşamını ve dinamiklerini etkilemektedir ve aile içinde huzursuzluğa sebep olabilmektedir. Sosyal hizmet alanlarından biri de aile refahı alanıdır. Aile refahı alanı, ailelerle yapılan çalışmaları, ailelere yönelik hizmetlerin planlanması ve sunulmasını kapsamaktadır. Sosyal hizmet müdahalesi kapsamında şiddete uğrayan kadınlarla profesyonel çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışma, aile içi şiddetin medyadaki görünürlüğünün artmasını aile refahı ve sosyal hizmet perspektifinde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.Keywords
Aile içi şiddet, medya, sosyal hizmet

Abstract

In recent years, cases of domestic violence have increased. The most emphasized fact in domestic violence is violence against women. It is often seen the fact of domestic violence on TV, they have been also heard crimes against women from news. These have been appeared a lot by means of effect of media. Domestic violence which have been appeared a lot with effect of media affect family life and its’ dynamics, it also may cause unrest in family. The field of family welfare is one of the fields of social work. The field of family welfare encompasses works with families, planning and providing services toward families. In the context of social work intervention, some works are carried out with women who are victims of violence. In this process, women are taken under protection with protection decision. This study aims to evaluate increasing visibility of domestic violence in media in the perspectives of family welfare and social work.Keywords
Domestic violence, media, social work

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved