Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AİLE İÇİ ŞİDDETİN MEDYADAKİ GÖRÜNÜRLÜĞÜ VE SOSYAL HİZMET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
(VISIBILITY OF DOMESTIC VIOLENCE IN MEDIA AND EVALUATION FOR SOCIAL WORK )

Yazar : İrfan DOĞAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 18
Sayfa : 439-443
619    275


Özet

Son yıllarda aile içi şiddet olguları artış göstermektedir. Aile içi şiddetin içinde en çok öne çıkan olgu ise kadına şiddettir. Aile içi şiddet olgusu çok sık ekranlarda öne çıkmaya başlamış ve kadın cinayetleri medyadan çok sık duyulur olmuştur. Medyanın da etkisiyle bunlar daha fazla görünür olmaya başlamıştır. Medya etkisiyle daha fazla görünür olan aile içi şiddet, aile yaşamını ve dinamiklerini etkilemektedir ve aile içinde huzursuzluğa sebep olabilmektedir. Sosyal hizmet alanlarından biri de aile refahı alanıdır. Aile refahı alanı, ailelerle yapılan çalışmaları, ailelere yönelik hizmetlerin planlanması ve sunulmasını kapsamaktadır. Sosyal hizmet müdahalesi kapsamında şiddete uğrayan kadınlarla profesyonel çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışma, aile içi şiddetin medyadaki görünürlüğünün artmasını aile refahı ve sosyal hizmet perspektifinde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.Anahtar Kelimeler
Aile içi şiddet, medya, sosyal hizmet

Abstract

In recent years, cases of domestic violence have increased. The most emphasized fact in domestic violence is violence against women. It is often seen the fact of domestic violence on TV, they have been also heard crimes against women from news. These have been appeared a lot by means of effect of media. Domestic violence which have been appeared a lot with effect of media affect family life and its’ dynamics, it also may cause unrest in family. The field of family welfare is one of the fields of social work. The field of family welfare encompasses works with families, planning and providing services toward families. In the context of social work intervention, some works are carried out with women who are victims of violence. In this process, women are taken under protection with protection decision. This study aims to evaluate increasing visibility of domestic violence in media in the perspectives of family welfare and social work.Keywords
Domestic violence, media, social work

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri