INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

A PRELIMANARY STUDY ON DEVELOPMENT PORT OF BENGHAZI
(BENGHAZI GELİŞTİRME PORTUMUNDA ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA )

Author : Manal ABMDAS  & Ergün DEMİREL  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 19
Page : 615-626
501    431


Summary

2011'de Libya'da İç Savaş ve Dış Müdahale sonucunda, savaştan kaynaklanan hasar ve düzensizlikler önemli ölçüde artmıştır. Sık elektrik kesintileri, küçük işletme faaliyeti ve petrol gelirlerinden% 90 oranında gelir kaybı yaşanmaktadır. Ülke nüfusunun üçte biri, mülteci olarak Tunus'a kaçtı. Ülkenin ana kaynağı olan petrol üretimi, beş yıllık savaş ve sivil rahatsızlıklarda günde 1.6 milyon varilden 900.000'e düştü. Periyodik ekonomik ve politik krize rağmen, yakın gelecekte özellikle kentsel alanların yeniden yapılandırılmasında ve altyapının yakında gerçekleşmesi yönünde ciddi bir ekonomik faaliyet ortaya çıkması beklenmektedir. Nakliye, küresel ticaret için en önemli ulaşım yollarından biridir. Limanlar, deniz taşımacılığı zincirinde önemli ve hayati bir rol oynamaktadır, çünkü karayolu taşımacılığı ile deniz taşımacılığı arasındaki bağlantıyı temsil etmektedir, ayrıca limanların yokluğunda bir meseleye sahip olan küresel ticaret olamaz. Bingazi'nin limanı, çeşitli ekonomik işlemler alanında birçok bölgesel ülke arasında bir anahtarlık ve bir merkez bağlantı olmanın önemini ve ayrıcalığını elde eder. Trablus limanından sonra Libya'nın ikinci en büyük limanı olan Bingazi limanı ve limanın avantajı, doğu ve güney Libya'yı da içine alan geniş ve geniş bir alana hizmet etmekte ve batıya doğru uzanmaktadır (Ras-Lanuf bölgesi). Bingazi şehrinin ticari ve en büyük, aynı zamanda ülkenin en önemli doğu kentleri ve nüfus bakımından ikinci Libya kentleri Bu çalışmanın amacı, Libya'nın mevcut ve gelecekteki gereksinimlerini karşılamak üzere, özellikle inşaat işlerinde Bingazi limanını iyileştirmek için çalışmaların hazırlanmasıdır. Bu çalışma, Libya'nın lojistik ihtiyaçlarının anlaşılmasına yol açan ekonomik faaliyetlerin ve farklı lojistik operasyonlarındaki büyük zorlukların değerlendirilmesini başlatmaktadır. Daha sonra, Libya ekonomisinde Bingazi Limanı'nın rolü, liman geliştirme şartlarını tanımlamak için tartışılacaktır. Bu gereksinimlerin ışığında, limanın gelecekteki duruşunu şekillendirmek için bir Mimari Tasarım Çalışması geliştirilecektir. Bu gelecekteki duruşa dayanarak olası sivil iş gereksinimleri dikkate alınacaktır. Bu, önümüzdeki on yılda Libya ekonomisinin gereksinimlerini karşılamak için Bingazi limanının gelişmesi için gelecekteki çalışmaları tanımlamayı amaçlayan ilk bir çalışmadır.Keywords
Bingazi Limanı, Libya Ekonomisi, Liman Geliştirme, Liman İşleri,

Abstract

As result of the Civil War and Foreign Intervention in Libya in 2011, damage and disorder from the war has been considerable. There are frequent electric outages, little business activity, and a loss in revenues from oil by 90%. A third of the country's population has fled to Tunisia as refugees. Main source of the country, oil production has fallen from 1.6 million barrel per day to 900,000 in five years of war and civil disturbance. Despite periodic economic and political crisis, a considerable emerge of economic activity is expected in the near future in particular reconstruction of urban areas and infrastructure is expected soon. Shipping is one of the most important forms of transportation for global trade. The ports play an important and vital role in the maritime transport chain, because it represents the link between road transport and maritime transport, in addition cannot be global trade that have an affair in the absence of ports. The port of Benghazi acquires importance and distinction of being a key ring and a centre link between many of the regional countries in the field of various economic transactions. The port of Benghazi is the second largest ports in Libya after the port of Tripoli and the advantage of the port it serves a wide and large area includes eastern and southern Libya, and extend to west (Ras- Lanuf area), because importance economic and commercial of Benghazi city and as the largest also most important east cities of country and the second Libyan cities in terms of population The aim of study is preparation of studies to improve the port of Benghazi in particular in civil works, to meet existing and future requirement of the Libya. This study starts evaluation of the economic activities which lead in understanding the logistics requirements of Libya as well as major difficulties in the different type of logistics operations. Then the role of Port of Benghazi in Libyan economy will be discussed to define port development requirements. In the light of these requirements an Architectural Design Study will be improved to shape future posture of the port. Based on this future posture possible civil work requirements will be considered. This is an initial study which aims to define future works for development of Benghazi port to meet the requirements of Libyan economy in next decade.Keywords
Port of Benghazi, Libyan Economy, Port Development, Civil Works in Port,