INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KENTSEL DÖNÜŞÜME ALTERNATİF BİR YÖNTEM: YEŞİL ÇATI TASARIMI
(AN ALTERNATIVE METHOD OF URBAN TRANSFORMATION: GREEN ROOF DESIGN )

Author : Tuğba DÜZENLİ  & Elif Merve ALPAK & Serap YILMAZ  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 20
Page : 745-752
466    313


Summary

Hızlı kentleşme sonucu artan konut ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla yüksek binalar yapılmaktadır. Nüfus yoğunluğu ve inşa hızına bağlı olarak azalan yeşil alan ve binaların beton yüzeylerinin iklimsel etkileri sonucunda kentin ekolojisi olumsuz etkilenmektedir. Kent kullanıcıları bu durumun negatif etkilerini en çok yaşayanlardır. Bu sorunlar ve kentlerdeki açık yeşil alan eksikliği, bazı kentlerin gökyüzüne odaklanmasına ve gökyüzüne yükselen ağlar ya da yeşil çatılar oluşturarak bu soruna çözüm aramalarına neden olmaktadır. Birçok kent, binalar yükseldikçe yeşil çatılar tasarlayarak, dikey boyutta kentsel yeşillendirmeyi genişletmeye, böylelikle kentsel dönüşüme yardımcı olmaya çalışmaktadır. Özellikle Avrupa ve Asya'da birçok kent yeşil çatı kullanmaktadır. Ancak kentleşme sorunu yaşayan ülkemizde çatı bahçelerinin önemi henüz anlaşılamamış ve kullanımı yaygınlaşamamıştır. Bu nedenle, bu çalışmada yeşil çatı tasarım önerileri geliştirilmiştir. Farklı işlev ve biçime sahip 4 farklı tasarım önerisi geliştirilerek yeşil çatı tasarımlarına ışık tutmak amaçlanmıştır.Keywords
Kentsel dönüşüm, yeşil çatı, peyzaj mimarlığı, tasarım

Abstract

The result of rapid urbanization is the construction of high-rise buildings to meet the increasing need for housing. The ecology of the city is adversely affected as a result of diminishing population density and decreasing green space due to the speed of construction and climatic effects of the concrete surfaces of the buildings. City users have the most negative impact of this situation. These problems and the lack of open green spaces in the cities cause some cities to focus on the sky and to find solutions to this problem by creating nets or green roofs that rise to the sky. Many cities are designing green roofs as buildings rise, trying to expand the urban greening in the vertical dimension, thus helping urban transformation. Especially in Europe and Asia, many cities use green roofs. However, in our country experiencing urbanization problems, the importance of roof gardens has not yet been understood and its use has not been widespread. For this reason, green roof design recommendations have been developed in this study. It is aimed to shed light on the green roof designs by developing 4 different design proposals with different functions and styles.Keywords
Urban transformation, green roof, landscape architecture, design

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved