Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KENTSEL DÖNÜŞÜME ALTERNATİF BİR YÖNTEM: YEŞİL ÇATI TASARIMI
(AN ALTERNATIVE METHOD OF URBAN TRANSFORMATION: GREEN ROOF DESIGN )

Yazar : Tuğba DÜZENLİ  & Elif Merve ALPAK & Serap YILMAZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 20
Sayfa : 745-752
365    267


Özet

Hızlı kentleşme sonucu artan konut ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla yüksek binalar yapılmaktadır. Nüfus yoğunluğu ve inşa hızına bağlı olarak azalan yeşil alan ve binaların beton yüzeylerinin iklimsel etkileri sonucunda kentin ekolojisi olumsuz etkilenmektedir. Kent kullanıcıları bu durumun negatif etkilerini en çok yaşayanlardır. Bu sorunlar ve kentlerdeki açık yeşil alan eksikliği, bazı kentlerin gökyüzüne odaklanmasına ve gökyüzüne yükselen ağlar ya da yeşil çatılar oluşturarak bu soruna çözüm aramalarına neden olmaktadır. Birçok kent, binalar yükseldikçe yeşil çatılar tasarlayarak, dikey boyutta kentsel yeşillendirmeyi genişletmeye, böylelikle kentsel dönüşüme yardımcı olmaya çalışmaktadır. Özellikle Avrupa ve Asya'da birçok kent yeşil çatı kullanmaktadır. Ancak kentleşme sorunu yaşayan ülkemizde çatı bahçelerinin önemi henüz anlaşılamamış ve kullanımı yaygınlaşamamıştır. Bu nedenle, bu çalışmada yeşil çatı tasarım önerileri geliştirilmiştir. Farklı işlev ve biçime sahip 4 farklı tasarım önerisi geliştirilerek yeşil çatı tasarımlarına ışık tutmak amaçlanmıştır.Anahtar Kelimeler
Kentsel dönüşüm, yeşil çatı, peyzaj mimarlığı, tasarım

Abstract

The result of rapid urbanization is the construction of high-rise buildings to meet the increasing need for housing. The ecology of the city is adversely affected as a result of diminishing population density and decreasing green space due to the speed of construction and climatic effects of the concrete surfaces of the buildings. City users have the most negative impact of this situation. These problems and the lack of open green spaces in the cities cause some cities to focus on the sky and to find solutions to this problem by creating nets or green roofs that rise to the sky. Many cities are designing green roofs as buildings rise, trying to expand the urban greening in the vertical dimension, thus helping urban transformation. Especially in Europe and Asia, many cities use green roofs. However, in our country experiencing urbanization problems, the importance of roof gardens has not yet been understood and its use has not been widespread. For this reason, green roof design recommendations have been developed in this study. It is aimed to shed light on the green roof designs by developing 4 different design proposals with different functions and styles.Keywords
Urban transformation, green roof, landscape architecture, design

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri