INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KONAKLAMA İŞLETMELERDE HALKLA İLİŞKİLER VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
(PUBLIC RELATIONS AND CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT IN HOSPITALITY ENTERPRISES )

Author : Mustafa TANDOĞAN    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 21
Page : 821-828
584    520


Summary

Günümüzde; sosyal sorumluluk ilkeleri, tüketici hakları, çevre duyarlılığı, şeffaf yönetim, vs. kavramların sıklıkla telaffuz edilen kavramlar olması, pazarlama kavramı içerisinde, bir tutundurma aracı olan halkla ilişkilerin önemi ve kullanım alanını giderek arttırmaktadır. Dolayısıyla, etkin sürdürülebilen halkla ilişiler faaliyetleri, işletmelere yoğun rekabet ortamında büyük avantajlar sağlamaktadır. Turizm sektörü, anlık talep değişimlerine sahne olabilen ve rekabet ortamının son derece yoğun yaşandığı sektörlerden birisidir. Bu durum da, turizm sektörü içerisinde büyük bir yere ve öneme sahip olan konaklama işletmeleri açısından, tutundurma ve halkla ilişkilerin çalışmalarının önemini son derece arttırmaktadır.Keywords
Yönetim, Konaklama İşletmeleri, Halkla İlişkiler, Müşteri İlişkileri

Abstract

Social responsibility principles, consumer rights, environmental sensitivity, transparent management, etc. the importance of public relations, which is a tool of promotion, and increasing the field of use in the concept of Marketing. Therefore, effective public relations activities provide enterprises with great advantages in a highly competitive environment. Tourism sector is one of the sectors that can be the scene of instant demand changes and where the competition environment is extremely intense. In this context, the importance of promotion and public relations works in terms of accommodation enterprises which have a great place and importance within the tourism sector.Keywords
Management, Accommodation Enterprises, Public Relations, Customer Relations