INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SPOR ENDÜSTİRİSİNDE DÜNYACA ÜNLÜ FUTBOLCULARIN İNFLUENCER PAZARLAMA İLE YARATTIĞI ETKİLERİ
(IMPACTS OF WORLD FAMOUS FOOTBALL PLAYERS IN SPORT INDUSTRY THROUGH INFLUENCER MARKETING )

Author : Tekmil Sezen GÖKSU    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 22
Page : 965-971
524    425


Summary

Bu araştırmanın amacı, ünlü futbolcuların bireysel instagram hesabındaki, takipçilerinin gün geçtikçe artmasının etkisiyle, markaların tanıtımlarını paylaşmaları, beğenileri ve yorumlarının da artmasıyla, markalar ünlü sporcular aracılığı ile ürün veya hizmetlerinin tanıtımını yapmalarının incelemektir. Bu kişilerin sadık bir takipçi kitlesi vardır ve bu kitle influencer’ın deneyimlerinden faydalanır, paylaşımlarına güvenir, inanır ve benimsemektedir. Araştırmamızda inceleme grubu olarak, dünyaca ünlü ve takipçi sayıları milyonları bulmuş futbolcuları ve onlar aracılığı ile markaların tüketicilerle buluşmalarını instagram hesaplarındaki markaların tanıtım resimleri, beğenileri, yorumları ve takipçi sayısı üzerinden değerlendirilmiştir. Araştırma sınırlılıkları, takipçi sayısı milyonu bulmuş on futbolcunun instagram hesapları verileri 5 Haziran 2018 tarihinden itibaren elde edilen sayısal verilerle belirlenmiştir. Nitel araştırma olarak yapılan çalışma yazılı dokümanlar (bilgi veri tarama) ile desteklenerek durum çalışma yöntemi ile yapılmıştır. Sonuç olarak, instagram takipçi sayısı fazla olan futbolcuların genellikle spor markalarının tanıtımlarını yaptıkları, yorumları ve beğenileri bunlar üzerinden aldıkları tespit edilmiştir. Ünlü ve takipçi sayısı milyonları bulan on futbolcu üzerinde yapılan incelemelerde Adidas, Nike, Puma gibi spor giyim markalarının tanıtımlarının daha fazla yapıldığı ve beğeni aldığı tespit edilmiştir. Sporcuların özel hesaplarının, bir pazarlama portalı haline gelmesi, bu sosyal platformda ise güncel olarak anında yayıldığı görülmüştür.Keywords
Football, Social Media, Marketing, Influence

Abstract

The purpose of this study is to examine the introduction of products or services by brands through famous athletes; especially the famous football players whose followers increase day by day in the individual Instagram accounts, sharing the promotions of the brands, increasing their likes and comments. These people have a loyal follower group, and this group benefits from the influencer's experience, trusts, believes and adopts what they share. In our study, we have evaluated the football players as the examination group, who have millions of followers and their act as an intermediate to promote brands through the promotional pictures, likes, comments and followers in the Instagram accounts. The limitations of the research is the numerical values obtained from the Instagram accounts of ten football players since June 5, 2018 with more than a million followers. The study was conducted as a qualitative research and it was supported by written documents (information data browsing) and the case study method. As a result, it has been determined that football players with numerous Instagram followers usually advertise sports brands, and they receive comments and likes through those. The examinations conducted on ten football players who are famous with millions of followers, it has been determined that promotions of sports clothing brands such as Adidas, Nike and Puma have been more frequent and liked more. It has been seen that the private accounts of the athletes become a marketing portal, and it spread rapidly in the social platforms.Keywords
Futbol, Sosyal Medya, Pazarlama, İnfluence