INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

HIV İLE ENFEKTE KADINLARDA GEBELİK SÜRECİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI
(PREGNANCY AND NURSING APPROACH IN INFECTION WOMEN WITH HIV )

Author : Eda YAKIT    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 23
Page : 1214-1222
263    279


Summary

HIV enfeksiyonu ortaya çıktığı günden bu yana bireyler ya da sağlık kuruluşları tarafından alınmayan önlemler nedeniyle yayılmaya devam etmektedir. HIV enfeksiyonunun tedavisindeki gelişmeler günden güne artmaktadır. Ancak tedavi teminini sağlayıcılar ve tedavi hizmetlerini alacak riskli gruplar bu gelişmelerden haberdar değillerdir. Ülkemiz HIV enfeksiyonu bakımından henüz yaygınlık göstermemektedir. Ancak vaka sayısının neredeyse tüm dünyada azaltıldığı bu yıllarda ülkemiz artış ivmesinde gösterilen ülkeler arasındadır. HIV enfeksiyonunun yayılımını engellemek için yeni vakaların durdurulmasına yönelik çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu sebeple yeni vakaların belirleyicilerinden biri olan enfekte anneleri ve doğacak bebeklerini korumak önem arz etmektedir. Alınacak önlemler ile bulaş engellenebilir olmasına rağmen halen anne ve bebek arasında bulaşı bitiren ülkeler neredeyse yok denecek kadar azdır. Gebe kalmayı planlayan tüm kadınlar için prekonsepsiyonel danışmanlık ve bakım çerçevesine HIV testinin dahil edilmesi gerekmektedir. Böylece gebe ve fetüsün tedavi ve bakım çerçevesi çizilecek ve yeni vakalar engellenebilecektir. Özellikle sağlık profesyonellerinden, kadın sağlığı hemşirelerinin HIV ve gebelik süreci hakkında güncel gelişmeleri takip etmeleri ve bakım yönetimlerini kanıta dayalı gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Aynı zamanda sosyal sorunlarla da sıkça karşılaşılan bu enfeksiyonun karşısında hak savunuculuğu yapmaları büyük önem arz etmektedir.Keywords
HIV, gebelik, doğum, hemşirelik

Abstract

HIV has been in progress to spread since its first appearance because of non taken precautions by persons or health agencies. Developments about medical treatment of HIV are increasing day by day. However, agencies who are responsible for providing treament and people under risk are not informed of these developments. In our country HIV is not a epidemic situation yet. But our country is among the ones where HIV is on the increase while nowadays the number of cases are decreased almost all over the world. In order to prevent spread of HIV there should be studies aimed at stoping new cases. Therefore it is important to protect infected mothers who are determinants of new cases and their babies who will born. Although infection can be prevented by some precautions still there is few countries that end off infection between mother and baby. Preconceptional counselling and care program should include HIV test for all of the women planning to become pregnant. So care and treatment program for pregnant and fetus are organized and new cases can be prevented. Health personnels especially nurses -professionals on women health- should follow the current developments about HIV and pregnancy period and apply care methods evidentially. Besides it is very essential to carry out public advocacy because of HIV’ social issues.Keywords
HIV, pregnancy, birth, nursing

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved