Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HIV İLE ENFEKTE KADINLARDA GEBELİK SÜRECİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI
(PREGNANCY AND NURSING APPROACH IN INFECTION WOMEN WITH HIV )

Yazar : Eda YAKIT    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 23
Sayfa : 1214-1222
195    196


Özet

HIV enfeksiyonu ortaya çıktığı günden bu yana bireyler ya da sağlık kuruluşları tarafından alınmayan önlemler nedeniyle yayılmaya devam etmektedir. HIV enfeksiyonunun tedavisindeki gelişmeler günden güne artmaktadır. Ancak tedavi teminini sağlayıcılar ve tedavi hizmetlerini alacak riskli gruplar bu gelişmelerden haberdar değillerdir. Ülkemiz HIV enfeksiyonu bakımından henüz yaygınlık göstermemektedir. Ancak vaka sayısının neredeyse tüm dünyada azaltıldığı bu yıllarda ülkemiz artış ivmesinde gösterilen ülkeler arasındadır. HIV enfeksiyonunun yayılımını engellemek için yeni vakaların durdurulmasına yönelik çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu sebeple yeni vakaların belirleyicilerinden biri olan enfekte anneleri ve doğacak bebeklerini korumak önem arz etmektedir. Alınacak önlemler ile bulaş engellenebilir olmasına rağmen halen anne ve bebek arasında bulaşı bitiren ülkeler neredeyse yok denecek kadar azdır. Gebe kalmayı planlayan tüm kadınlar için prekonsepsiyonel danışmanlık ve bakım çerçevesine HIV testinin dahil edilmesi gerekmektedir. Böylece gebe ve fetüsün tedavi ve bakım çerçevesi çizilecek ve yeni vakalar engellenebilecektir. Özellikle sağlık profesyonellerinden, kadın sağlığı hemşirelerinin HIV ve gebelik süreci hakkında güncel gelişmeleri takip etmeleri ve bakım yönetimlerini kanıta dayalı gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Aynı zamanda sosyal sorunlarla da sıkça karşılaşılan bu enfeksiyonun karşısında hak savunuculuğu yapmaları büyük önem arz etmektedir.Anahtar Kelimeler
HIV, gebelik, doğum, hemşirelik

Abstract

HIV has been in progress to spread since its first appearance because of non taken precautions by persons or health agencies. Developments about medical treatment of HIV are increasing day by day. However, agencies who are responsible for providing treament and people under risk are not informed of these developments. In our country HIV is not a epidemic situation yet. But our country is among the ones where HIV is on the increase while nowadays the number of cases are decreased almost all over the world. In order to prevent spread of HIV there should be studies aimed at stoping new cases. Therefore it is important to protect infected mothers who are determinants of new cases and their babies who will born. Although infection can be prevented by some precautions still there is few countries that end off infection between mother and baby. Preconceptional counselling and care program should include HIV test for all of the women planning to become pregnant. So care and treatment program for pregnant and fetus are organized and new cases can be prevented. Health personnels especially nurses -professionals on women health- should follow the current developments about HIV and pregnancy period and apply care methods evidentially. Besides it is very essential to carry out public advocacy because of HIV’ social issues.Keywords
HIV, pregnancy, birth, nursing

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri