Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TIBBİ CİHAZ FİYATLANDIRMA STRATEJİLERİ: ÜLKE UYGULMALARINDAN ÖRNEKLER
(MEDICAL DEVICE PRICING STRATEGIES: EXAMPLES FROM COUNTRY PRACTICES )

Yazar : Gülpembe OĞUZHAN  & Ferdane Betül BÖLÜKBAŞI  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 24
Sayfa : 1366-1378
229    241


Özet

Sağlık, hizmet sektörü içinde yer alsa da çok gelişmiş teknolojik ekipmanların kullanıldığı bir sektördür. Tıbbi cihazlar ve ekipmanlar kaliteli sağlık hizmeti sunumu için oldukça önemlidir. Aynı zamanda yüksek sağlık harcamalarını da beraberinde getirmektedir. Karar vericiler kaliteli sağlık hizmeti vermek ve sürdürülebilir bir ekonomi sağlayabilmek arasında dengeyi kurmakta çaba göstermektedirler. Tıbbi cihaz fiyatının belirlenmesi hastaya ulaşmasında önemli aşamalardan birini oluşturmaktadır. Son yıllarda artan harcamalar nedeni ile sağlık sektöründe tıbbi cihazın değerinin fiyat üzerindeki etkisi daha önemli hale gelmiştir. Bu çalışma ile literatürde bulunan araştırmalar incelenerek tıbbi cihaz fiyatlandırması ve ülkelerin benimsedikleri fiyatlandırma stratejilerine ilişkin bilgiler vermek amaçlanmıştır. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerine ve teknoloji kullanımlarına bağlı olarak tıbbi cihaz sektöründe farklılıklar görülebilmektedir. Bu farklılıklar farklı fiyatlandırma yöntemlerini de beraberinde getirmektedir.Anahtar Kelimeler
Tıbbi Cihaz, Fiyatlandırma, Tıbbi Cihaz Fiyatlandırması

Abstract

Health is a sector where highly developed technological equipments are used although it is in the service sector. Medical devices and equipment are very important for the delivery of quality healthcare. At the same time it brings high health expenditures. Decision-makers strive for a balance between providing quality healthcare and providing a sustainable economy. Determining the price of the medical device is one of the important steps for reaching the device to the patient. In recent years, the effect of the value of the medical device on the price has become more important in the health sector due to the increased expenditures. This study aims to give information by literature review about medical device pricing and pricing strategies which is adopted by countries. Differences can be seen in the medical device sector depending on the level of development of the countries and the technology usage.These differences are accompanied by different pricing methods.Keywords
Medical Device, Pricing, Medical Device Pricing

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri