Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TARİHİ DOKUDA MEKÂNSAL KALİTE ANALİZİ: KÜTAHYA ÖRNEĞİ
(SPATIAL QUALITY ANALYSIS OF HISTORIC FABRIC: KUTAHYA EXAMPLE )

Yazar : Fatih SEMERCİ  & Mihrican UÇAR  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 24
Sayfa : 1468-1481
214    276


Özet

Kütahya’da yer alan geleneksel tarihi dokuyu oluşturan sivil mimari eserlerin bir kısmı bakımsızlık, bilinçsizlik ve doğal afetler gibi etkenlerden dolayı yıkılmaya yüz tutmuş halde olsa da, halen Anadolu Türk ev mimarisinin en güzel örneklerini yansıtmaktadırlar. Modern konutların inşası yadsınamaz bir gereklilik olsa da, kültürel mirasımız olan mimari eserlerin yaşatılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması için gerekli çalışmalar da yapılmalıdır. Yapılan bu çalışmada, Kütahya ili Pirler Mahallesindeki Germiyan Sokağında ve Börekçiler Mahallesinde seçilen son dönem Kütahya konutları ve bir tane eski dönem Kütahya konutu, iç ve dış değerlendirmeleri yapılarak, puanlamalarına göre gruplandırılmıştır. Alanda seçilen konutların Kütahya dokusundaki özgünlüğü, Kütahya’ya kattığı değer ve koruma değerleri belirlenerek bu konutların birbirleri ile kıyaslamaları yapılmıştır. Yapılan değerlendirmelerde, A grubunda yer alan konutlar özgünlük değeri en yüksek konut grubunu, D grubunda yer alan konutlar ise özgünlük değeri en düşük konut grubunu oluşturmaktadır. Bu çalışma, Kütahya geleneksel konut dokusundan seçilen eserlerin ve alanların özgünlük değerlerinin saptanarak, bu bölgelerin korunma kararlarında birer veri olarak kullanılmasını sağlayabilecektir.Anahtar Kelimeler
Tarihi Doku, Kütahya, Tarihi Kütahya Evleri, Tarihi Yapı Analizi.

Abstract

Although some of them were dilapidated due to factors such as lack of care, unconsciousness and natural disasters, civil architectural works in Kutahya, which construct the traditional historic fabric of the city, still reflect the most beautiful examples of Anatolian Turkish house architecture. The construction of modern houses is an undeniable necessity; however the necessary works should be carried out to ensure that the architectural works of our cultural heritage are maintained, preserved and transferred to future generations. In this study, some recent Kutahya houses and one old Kutahya house are selected from Kutahya’s Germiyan Street in Pirler District and Borekciler District, and they are grouped according to their scorecards which are based on their internal and external evaluations. The authenticity of the selected dwellings in Kutahya fabric, the value added by them to Kutahya and their protection values are determined, and then these houses were compared with each other. In the evaluations, houses in group A constitute the dwelling group with the highest authenticity and those in group D constitute the dwelling group with the lowest authenticity. This study will help to determine the authenticity values of works and areas selected from traditional housing fabric of Kutahya and to use these values in preservation decisions of these areas.Keywords
Historic Fabric, Kutahya, Historic Kutahya Houses, Historic Building Analysis

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri