Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TIKANABİLİR KAMUSAL MALLARIN TEORİK ÇERÇEVESİ
(THE THEORETICAL FRAMEWORK OF CONGESTIBLE PUBLIC GOODS )

Yazar : Güngör ÖZCAN  & Hasan YAZAR  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 24
Sayfa : 1686-1694
288    334


Özet

Çalışma belli bir kapasite sınırını barındıran tıkanabilir kamusal malları konu edinmiştir. Bu doğrultuda tıkanabilir kamusal malların neler olduğu ve kamusal mallar içerisindeki yerinin tespiti amaçlanmaktadır. Çalışmada tıkanabilir kamusal malların teorik çerçevesi ortaya konmuştur. Tıkanabilir kamusal malların varlığı ve sunumu konusundaki bir takım problemler kamu maliyesini yakından ilgilendirmektedir. Nitekim özel kesim bu malların marjinal maliyetinin sıfır olduğu noktalarda üretimi bedelsiz gerçekleştiremeyeceği bilinmektedir. Ayrıca yarı kamusal mallar ve kulüp mallarının “tıkanabilir kamusal mallar” grubunu oluşturduğu görülmüştür. Hem yarı kamusal mallarda hem de kulüp mallarında belirli bir kapasite sınırı sonrası bu mallara olan talebin devamlılığı, fayda kayıplarına neden olmaktadır. Özünde kalabalıklaşma maliyeti problemini barındıran bu malların sunumunda kamusal fiyatlama yapılması ve kapasite sınırının genişletilmesi gerektiği görülmüştür.Anahtar Kelimeler
Tıkanabilir kamusal mallar, kalabalıklaşma maliyeti, dışlama.

Abstract

The study has focused on congestible public goods with a certain capacity limit. In this direction, it is aimed to determine what is the congestible public good and its place in the public good. The theoretical framework of congestible public goods has been revealed in the study. A number of problems related to the existence and presentation of congestible public goods are closely related to public property. As a matter of fact, it is known that the private sector can not make production free of charge at the points where the marginal cost of these goods is zero. It has also been seen that semi-public goods and club goods constitute the "congestible public goods" group. The continuity of the demand for goods, both in semi-public properties and in club properties after a certain capacity limit, leads to loss of utility. It has been seen that public pricing and capacity limitations should be expanded in the presentation of these goods, which in itself contain the problem of crowded cost.Keywords
Congestible public goods, crowding cost, excluding.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri