Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİBLİYOTERAPİ UYGULAMASININ DEPRESYON ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF THE EFFICACY OF BIBLOTHERAPY APPLICATION ON DEPRESSION )

Yazar : Fatih BAL    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 24
Sayfa : 1630-1640
170    372


Özet

Bu çalışmanın amacı, bibliyoterapi yönteminin depresyon üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırmanın örneklemini, İstanbul ili Beyoğlu ilçesinde bulunan Mehmet Oyal Özel Eğitim Uygulama Okulu, Halıcıoğlu İşitme Engelliler Okulu ve İstanbul ilinde bulunan diğer özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çocukları eğitim alan 60 depresyon tanısı almış uygulma grubu ve 60 depresyon tanısı kontrol grubu oluşmaktadır. Katılımcılara demografik bilgi formu, CES Depresyon Ölçeği ve 5 farklı kitap okuma uygulaması (Bibliyoterapi) uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS (Statistical Package For Social Sciences) 22.0 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiş, verilerin analizinde eşleştirilmiş tekrarlı ölçümler t-testi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, bibliyoterapi depresyon tanısı almış bireylerde anlamlı düzeyde etkilidir.Anahtar Kelimeler
Bibliyoterapi, Depresyon, Terapi

Abstract

The purpose of this study is to examine the effect of the bibliotherapy method on depression. Mehmet Oyal Special Education Training School, Halıcıoğlu Hearing Impairment School and other special education and rehabilitation centers located in the province of Beyoğlu in Istanbul and the control group of 60 depressed mothers and 60 depressed mothers were trained. Demographic information form of participant, CES Depression Scale 5 different book reading applications (bibliotherapy) were applied. The obtained data were analyzed using SPSS (Statistical Package of Social Sciences) 22.0 statistical program and paired repeated measures t-test was used in the analysis of the data. According to the results obtained, bibliotherapy is significantly effective in individuals who have been diagnosed with depression.Keywords
Bibliotherapy, Depression, Therapy

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri