Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AMORİUM HANEDANI DÖNEMİNDE (820-867) BİZANS İMPARATORLUĞU’NUN SİYASİ YAPISI
(THE POLITICAL STRUCTURE OF THE BYZANTINE EMPIREON THE PERIOD OF AMORIUM DYNASTY (820-867) )

Yazar : Mehmet Ertan BAMYACI    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 24
Sayfa : 1721-1728
217    194


Özet

İmparator V.Leo Ermeni’nin (813-820) öldürülmesinin ardından Bizans’ta bir dönem kapanmış ve imparatorluk tahtına Leo’nun azmettiricisi olan II.Mikhail (820-829) geçmiştir. Bu imparator ile başlayan hanedanlık ise Bizans İmparatorluğu’nu yaklaşık olarak yarım asır yönetmiştir. II.Mikhail, Frigya bölgesinin Amorium kentinden olduğu için kurmuş olduğu hanedanlık Frigyaya da Amorium hanedanlığı olarak anılmaktadır. II.Mikhail henüz tahta geçtiği bir dönemde karşılaşmış olduğu sorunların başında Thomas İsyanı gelmektedir. Anadolu’da baş gösteren bu isyan dalgasının başında ise Slav Thomas bulunmaktadır. İmparatoru tahtından düşürmeyi hedefleyen Thomas, bu doğrultuda büyük bir isyan çıkarmayı da başarmıştır. Halkın bir bölümünün de desteğini alan bu isyancı ordusuyla başkenti kuşatıp altı ay kadar da abluka altında tutmayı başarmıştır. Ancak Bulgarların da desteğini alan II.Mikhail bu isyanı bastırmayı başarabilmiştir. II.Mikhail döneminde içeride yaşanan sorunların yanında dışarıda da imparatorluk ciddi sorunlarla yüzleşmekte ve güç kaybetmektedir. Ancak yaşanan sorunlar sadece bu imparator dönemiyle sınırlı kalmamıştır.Anahtar Kelimeler
Bizans, Amorium, Siyasi, Konstantinopolis, Müslümanlar

Abstract

Following the killing of the Emperor V. Leo Armenians (813-820), a period was closed in Byzantium and the imperial throne was passed to II. Michael (820-829) who is the instigator of Leo.The dynasty, which started with this emperor, ruled the Byzantine Empire for about half a century.Since II. Michael is from the Amoriumcity of the Phrygia region, the dynasty he founded is referred to as the Phrygian or Amorium dynasty.Thomas Rebellion is the leading of the problems that II. Michael has encountered at a time when he was only just passed the throne.Slav Thomas is at the head of this rebellion wave that has started in Anatolia.Thomas, who aims to dethrone the Emperor, has also begun a great rebellion in this direction.This rebel, supported by a part of the people, has succeeded in holding the capital by the army and keeping it under blockade for six months.However, II. Michael, who also supported by the Bulgarians, succeeded in suppressing this rebellion.In the II. Michael period, besides the problems in the interior, the empire faces serious problems in the abroad and loses power.However, confrontedproblems were not limited to this emperor's time.Keywords
Byzantine, Amorium, Political, Constantinople, Muslims

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri