Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ULUSLARARASI KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİNDE SINIFLAMA-STANDARDİZASYON ÇABALARI ve ISO 18513:2003 TERMİNOLOJİ STANDARDI
(EFFORTS FOR CLASSIFICATION-STANDARDIZATION IN INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT & ISO 18513:2003 TERMINOLOGY STANDARD )

Yazar : Aydoğan AYDOĞDU    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 10
Sayfa : 281-294
1788    1512


Özet

Turizm etkinliklerinin son 60 yılda ulaşmış olduğu ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel ve politik etkiler günümüzün en önemli olgusu haline gelmesine yol açmıştır. Zira her yıl bir milyarı aşkın birey sürekli yaşadıkları yere dönme amacıyla seyahate çıkmakta, çeşitli ulaştırma araçları kullanarak deniz aşırı seyahat etmektedirler.  Varış ülkesinde konaklamayı da içeren bu seyahatler yazında turizm olarak adlandırılmaktadır. Turizm etkinliklerine yeni yerler görme ve farklı kültürleri deneyimleme amacıyla katılan bireyler varış noktalarında geceleyecekleri konaklama işletmelerinin alışageldikleri kalite düzeyinde olmasını beklemektedirler. Ancak araştırmalar, konaklama işletmelerinin turistlerin istem ve beklentilerini karşılamada yetersiz kaldığını ortaya koymaktadır. Böylesi bir sonuç memnuniyetsizliğe yol açmakta ve turizmin sürdürülebilirliğini tehlikeye atmaktadır. Bu nedenlerle konaklama işletmelerinin kalite güvencesi sağlayacak bir takım standartlara göre hizmet sunmaları gereksinimi ilgili çevrelerce yüksek sesle dile getirilmeye başlanmıştır. Böylesi bir gelişme konaklama işletmeciliği alanında uluslararası düzeyde standardizasyon çalışmalarının başlaması sonucunu doğurmuştur. Bu çalışmada konaklama işletmeciliği alanında sürdürülen standardizasyon çabaları toplu bir bakış açısıyla değerlendirilmektedir. Bu amaçla ilgili yazın derinlemesine taranmış ve konaklama işletmeciliği alanında uluslararası nitelik taşıyan standartlar saptanmıştır. Araştırma sonuçları çeşitli ülkelerde yürütülen standardizasyon çabalarının temel olarak sınıflandırma sistemleri üzerinde yoğunlaştığını ancak dünya ölçeğinde tek tip sınıflandırma niteliğinden uzak olduklarını ortaya koymuştur. Araştırmada ayrıca konaklama işletmeciliği ile ilişkilendirilebilecek tek uluslararası standardın ISO 81513:2003 Turizm Hizmetleri, Oteller ve Diğer Turizm Konaklama Çeşitleri Terminoloji Standardı olduğu saptanmıştır. Bu itibarla anılan standart çalışma kapsamında tanıtılmaktadır.Anahtar Kelimeler
Standart, standardizasyon, ISO 18513:2013 Terminoloji Standardı.

Abstract


Keywords
Standard, standardization, ISO 18513:2013 Terminology Standard

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri