Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRETMENLERİN GÖZÜNDEN DENETİM: SORUNLAR ve BEKLENTİLER
(SUPERVISION PERCEIVED BY TEACHERS: ISSUES and EXPECTATIONS )

Yazar : Elif ERGÜN  & Salih Paşa MEMİŞOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 24
Sayfa : 1885-1899
165    147


Özet

Bu araştırma öğretmenlerin denetime yönelik algılarını, denetim sisteminde gördükleri sorunları ve denetim sisteminden beklentilerini incelemeyi amaçlamıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır. Çalışma grubu, 2015-2016 eğitim öğretim yılı süresince Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışmakta olan 29 öğretmenden oluşmaktadır. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formuyla toplanmış ve içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre denetimdeki sorunlar denetimin uzman kişiler tarafından yapılmaması, eksik aramaya yönelik olması, objektif değerlendirmenin olmaması, evrak denetimine gereğinden fazla önem verilmesi ve denetimin sıklığının az olmasıdır. Denetimin eğitim denetmenleri ya da eğitimin tüm paydaşları tarafından yapılması vurgulanmıştır. Öğretmenlerin denetime yönelik istekleri ise: sürekli olması, rehberliğe önem verilmesi, öğretmen başarısına önem verilmesi, yapıcı olması, baskı unsuru olmaktan çıkarılması, çevre koşullarının dikkate alınması ve objektif olmasıdır.Anahtar Kelimeler
Denetim, öğretmen denetimi, denetim sorunları.

Abstract

This study aimed to explore the perceptions of teachers on supervision, issues and expactations perceived by teachers on current supervision system in Turkey. The study was conducted with phenomenological method, which is one of the qualitative research designs. Study group consisted of 29 teachers working at state schools during the 2015-2016 academic term. Data were collected with a questionnaire form developed by researchers and analyzed with content analysis. According to the results supervision problems were found as: supervisions are not done by experts, inspectors aim to find the deficiencies of teachers, there is not an objective evaluation, inspectors put emphasis on paperwork more than needed and also supervision frequency in schools is not enough. It was emphasized that supervisions should be done by inspectors or by all partners in education system. Teachers’ requests regarding supervision were these: supervisions should be continuous, inspectors should put emphasis on guidance and teacher achievements, supervision should be constructive and should not be used as an element of oppression, inspectors should take environmental conditions into consideration and they should be objective.Keywords
Supervision, teacher supervision, supervision issues.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri