Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN VERGİ BİLİNÇ DÜZEYLERİNİN FİŞ-FATURA DUYARLILIĞI İLE İLİŞKİSİ: AKSARAY ÜNİVERSİTESİNDE BİR ARAŞTIRMA
(THE LEVEL OF CONSCIOUSNESS FOR COLLEGE STUDENTS RECEIPT OF TAX-INVOICE WITH SENSITIVITY RELATIONSHIP: A STUDY AT AKSARAY UNIVERSITY )

Yazar : Mehmet Ali DURMUŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 2
Sayfa : 1-13
1688    1312


Özet

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin vergi bilinç düzeylerinin, fiş fatura duyarlılıkları üzerine olan etkisini incelemektir. Araştırma Aksaray Üniversitesinde 4 yıllık eğitim veren İ.İ.B.F, Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve BESYO'da yapılmıştır. Araştırmaya çeşitli bölümlerde eğitim gören öğrencilerden tesadüfi olarak 292 öğrenci katılmış olup bunların arasından seçmeli olarak Maliye-Vergi dersi alanlar da değerlendirilmiştir. Veriler anket yoluyla elde edilmiştir ve aralarındaki ilişkiler SPSS 22 paket programında analiz yapılarak yorumlanmıştır.Anahtar Kelimeler
Vergi, Fiş, Fatura

Abstract

The aim of this study is to search the effects of tax consciousness level of univerity students over bill awareness. The research was done in Faculty of Economic and Administrative Sciences, Engineering Faculty, Faculty of Science And Letters and Physical Education and Sport Department. 292 students studying in different departments were randomly chosen the sudents taking finance and tax lessons were also evaluated. Data was collected on survey forms and relationship between them have been interpreted by analyzingKeywords
Tax, Receipt of Tax, Invoice

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri