INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KAHRAMANMARAŞ KENTSEL EMEK PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI BÖLÜMLENME VE KADIN EMEĞİNİN BİÇİMLERİ
(SOCIAL GENDER-BASED DIVISION AND WOMEN LABOR FORMS IN THE KAHRAMANMARAŞ URBAN LABOR MARKET )

Author : Mehmet YILMAZ    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 27
Page : 2916-2931
406    360


Summary

Yerel emek piyasalarında bölümlenme, birincil ikincil piyasalar; içsel dışsal piyasalar ya da karşılaştırmalı bölümlenme gibi çeşitli teorilerle açıklanmaktadır. Burada farklı dönemlerde geliştirilen bu farklı bölümlenme yaklaşımlarından toplumsal cinsiyete dayalı bölümlenme üzerinde durulmaktadır. Toplumsal cinsiyete dayalı bölümlenme, emek piyasalarında kadın emeğinin ikincilleştirilmesi ve marjinalleştirilmesi üzerinde durmaktadır. Bu çalışmada Kahramanmaraş kentsel emek piyasalarında cinsiyete dayalı bölümlenmenin temelleri, kırsal kesimdeki toplumsal cinsiyet rollerinin kentsel alana taşınması çerçevesinde açıklanmaktadır.Keywords
emek piyasalarında bölümlenme, toplumsal cinsiyet, kadın emeği, Kahramanmaraş emek piyasası

Abstract

Division in local labor markets is explained by various theories such as primary secondary markets, internal external markets or comparative segmentation. It focuses on gender-based segmentation from these different partitioning approaches developed in different periods. Gender-based division focuses on the secondarization and marginalization of women's labor in labor markets. In this study, the basis of gender-based division in the urban labor markets of Kahramanmaraş is explained within the framework of the transfer of gender roles in rural areas to urban areas.Keywords
Division in labor markets, gender-based segmentation, women's labor, labor market in Kahramanmaraş