Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI (TMS) 17’ye GÖRE FİNANSAL KİRALAMANIN FİNANSAL TABLOLAR ve ORANLAR ÜZERİNE ETKİSİ
(EFFECT OF FINANCIAL LEASING ON FINANCIAL STATEMENTS AND RATIOS BY TURKISH ACCOUNTING STANDARDS (IAS) 17 )

Yazar : Haluk DUMAN  ; Yusuf POLAT & Mehmet YUCENURSEN  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 2
Sayfa : 14-32
2103    1233


Özet

İşletmeler faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duydukları ekonomik varlıkları, “satın alma” veya “kiralama” yollarından birisiyle edinebilmektedirler. Özellikle duran varlıklar söz konusu olunca işletmeler, başlangıçta önemli miktarda fonu uzun vadeli varlıklara yatırmak istemediklerinden veya satın alma için gerekli olan fonu bulmanın zorluğundan veyahut varlıkların işletme için yüksek bir risk teşkil etmesinden dolayı kiralama yolunu tercih etmektedirler. Bu açıdan işletmelerin kiralama tercihleri faaliyet kiralaması veya finansal kiralama yönünde olabilmektedir. Ancak bahsedilen kiralama tercihleri işletmelerin gelir tablolarında ve finansal durum tablolarında (bilanço) kayda değer farklılıklar meydana getirebilmektedir. Bu çalışmada finansal kiralamanın vergi mevzuatı ile Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) açısından açıklanması yapılarak, her iki kiralama türünün de muhasebeleştirilmesiyle başlayan farklılıkların finansal tablo ve oranları nasıl etkilediği değerlendirilmeye çalışılacaktır.Anahtar Kelimeler
Finansal Kiralama, Faaliyet Kiralaması, Türkiye Muhasebe Standartları 17

Abstract

The firms have options of “purchasing" or "hiring" methods to obtain the economic assets needed to perform their activities. Especially when it comes to fixed assets, firms prefer to hire option since they initially do not want to invest a significant amount of funding for long-term assets or the difficulty of finding the necessary funds for the purchase or assets pose a high risk to the firms.In this respect the firms’ hiring preferences may be in terms of operating leases or finance leases. However, these rental preferences can caused significant differences in the company’s income statement and statement of financial position (balance sheet). Explaining the lease in terms of tax legislation and Turkey Accounting Standards (TMS), we mean to determine the differences between operating lease and financial lease which begin with the accounting process and evaluate the effects on the financial statements and the ratiosKeywords
Financial Leasing, Operating Leasing, Turkish Accounting Standards 17

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri