Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TEVFİK FİKRET’İN ŞİİRLERİNDE ÜTOPİK İZLEKLER
(UTOPIC PATH IN POETRY OF TEVFİK FİKRET )

Yazar : Sevgül TÜRKMENOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 28
Sayfa : 3309-3315
    


Özet

Ütopya, gerçek hayatın akışında yolunda gitmeyen birtakım durumlara bir alternatiftir. Ütopya, eşitsizlik, adaletsizlik kavramlarına bir tepki olarak ortaya çıkar. Kaçış, ütopyanın en önemli belirleyici özelliğidir. Sığınılacak bir yer olarak görülen ütopya birçok şair ve yazarın da eserlerine konu olmuştur. Tevfik Fikret, Servet-i Fünûn döneminin en önemli şairlerindendir. Fikret’in şiirlerinde devrin baskıcı ortamından dolayı karamsar bir tablo hakimdir. Bu karamsarlık onun mizacına da yansımıştır. Servet-i Fünun ekolünün de belirleyici özelliği karamsarlık ve santimantalizmdir. Bütün bu sebeplere bağlı olarak Tevfik Fikret’in şiirlerinde karamsarlıktan kaçış ve bir sığınma ihtiyacı göze çarpar. Devrinde hak ettiği değeri görmeyip köşesine çekilen bir şair olan Tevfik Fikret, bu zorunlu uzletin sıkıntısını şiirlerine yansıtır. Karamsar atmosferden kurtulup hayali ve aydınlık bir dünyaya kaçar. Bu kaçış düşüncesi Tevfik Fikret’in şiirlerinin en önemli belirleyici temalarındandır. Rübab-ı Şikeste eserinde bu temanın ağırlık kazandığı pek çok şiire rastlanır. Ütopik bir beldeye sığınma ihtiyacı şairi, devrin karamsar atmosferinden uzaklaştırır.Anahtar Kelimeler
Tevfik Fikret, Servet-i Fünûn şiiri, ütopya, kaçış, santimantalizm.

Abstract

Utopia is an alternative to a number of situations in the flow of real life. Utopia emerges as a reaction to inequality and injustice. Escape is the most important characteristic of utopia. The utopia, which is seen as a place to be sheltered, has been the subject of works of many poets and writers. Tevfik Fikret is one of the most important poets of the Servet-i Fünûn period. Fikret's poems dominate the mood of the oppressive environment of the period. This pessimism is also reflected in his nature. The characteristic feature of Servet-i Fünun school is also pessimism and sentimentalism. Due to all these reasons, escape from the pessimism and the need for an asylum stand out at Tevfik Fikret's poems. Tevfik Fikret, a poet who cannot see the value he deserves in his time, reflects the problem of this obligatory reclusion in his poems. He escapes from the moody atmosphere and flees into a world of imagination and light. The idea of escape is one of the most important determining themes of Tevfik Fikret's poems. In Rübab-ı Şikeste, there are many poems in which this theme gains importance. The need for asylum in a utopian town takes the poet away from the moody atmosphere of the time.Keywords
Tevfik Fikret, Servet-i Fünûn poem, utopia, escape, sentimentalism

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific World Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Advanced Science Index tarafından indekslenmeye başlamıştır

   


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri