Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF OPEN WORK METHODS IN CERAMIC
(SERAMİKTE AJUR YÖNTEMİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ )

Yazar : Mine POYRAZ  & Zehra ÇOBANLI  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 28
Sayfa : 3355-3365
    


Özet

Kumaş, mermer, taş, metal, ahşap ve seramik malzemeyi, çeşitli kesici aletlerle kafes gibi delikli olarak oyarak, boşluk bırakmak suretiyle süsleme, kafes gibi oyma işlemine ajur denilmektedir. Seramikte yüzeyde delikler açmak suretiyle sağlanan boşluklar şeklinde uygulanmaktadır. Seramikte ajur yöntemi, tarihte pek çok kültürde kendine has özelliklerle uygulanan kafes gibi düzenli boşluklardan oluşan, delik işi veya kesme dekorları da denilen, bir oyma yöntemidir. Başlangıçta İran’da üretilen, sonrasında Uzakdoğu ve Çine yayılan bu yöntem Avrupa’ya gemiler yardımıyla taşınmış Almanya, İtalya ve özellikle İngiltere’de 18.yy. boyunca üretilen seramik sofra eşyalarında sıklıkla kullanılmıştır. Günümüzde ise modern seramik sanatçılarının çalışmalarında tercih ettiği zor ve zahmetli bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada: seramikte risk taşıyan bir yöntem olmasına rağmen, yüzeyde açılan boşlukların ışık geçirmesi ve göze hoş görünmesi nedeniyle, pek çok kültürde uygulanan ajur yönteminin, Tarihsel süreçteki örnekleri ve yöntemle uygulamalar yapan modern seramik sanatçılarının, ajur yöntemi ile yaptıkları çalışmaları örnekleriyle inceleyerek verilmeye çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler
Kesme, Süsleme, Dekor, Seramik, Ajur

Abstract

Fabric, marble, stone, metal, wood and ceramic material, various cutting tools, such as cage perforated by the hollow, by leaving a space ornament, engraving, such as the process is called openwork. It is applied in the form of gaps provided by opening holes in the surface in ceramic.The openwork method in ceramics is a carving method, also known as hole work or cutting decors, which consist of regular gaps such as cages applied in many cultures in history. This method, which was originally produced in Iran and then spread to the Far East and China, has been transported to Europe by ships. It is used frequently in ceramic tableware. Today, it is a difficult and demanding method which modern ceramic artists prefer in their works. In this article, although it is a risky method in ceramic, it is tried to give examples of the openwork method applied in many cultures, examples of the historical process and the works of modern ceramic artists applying the method with openwork method.Keywords
Openwork , Embelishment , Decor , Ceramic, Ajour

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri