Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ KONUSUNDA YAPILAN TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
(A Content Analysis on Thesis about Strategic Human Resources Management )

Yazar : Safa ACAR    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 29
Sayfa : 3672-3683
    


Özet

Bu çalışmanın amacı, YÖK Ulusal Tez merkezinde yayınlanan stratejik insan kaynakları yönetimi ile ilgili olarak hazırlanmış olan tezlere genel bir inceleme yapmaktır. Bu çerçevede ulusal yazında stratejik insan kaynakları yönetiminin hangi yöne evrildiği incelenmiştir. Bu amaçla 1995 yılından 2018 yılına kadar hazırlanmış olan 37 yüksek lisans ve doktora tezi, üniversite, enstitü, anabilim dalı, yapım yılı, çalışmanın yapıldığı sektör, tez danışman unvanları, örneklem büyüklükleri, SİKY ile ilişkili konular ve yapılan analiz yöntemleri yönüyle içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışmadan elde edilen verilere göre çalışmaların çoğu Türkçe yazılmış ve araştırmaya katılan tezlerden 27’si yüksek lisans tezidir. Ayrıca 2010 yılından bu güne kadar 17 yüksek lisans ve 4 doktora tezi yazılmıştır. Bu durum son dönemde daha yoğun olarak SİKY’nin incelendiğini göstermektedir. Tezlerde SİKY ile örgütsel performans ve personel performansı konuları daha fazla ilişkilendirilmiştir.Anahtar Kelimeler
Strateji, İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi.

Abstract

The purpose of this study is to make a general review of the theses prepared in relation to the strategic human resources management published at the YÖK National Thesis Center. In this context, the direction of strategic human resources management has been examined in the national literature. For this purpose, 37 master's and doctoral theses, which were prepared from 1995 to 2018, were subjected to content analysis with respect to university, institute, department, year of study, thesis consultant titles, sample size, issues related to SHRM and analysis methods. According to the data obtained from the study, most of the studies are written in Turkish and 27 of them are master's thesis. Also, since 2010, 17 master's and 4 doctoral theses have been written. This situation shows that the recent period of intensive research has been conducted. In the theses, organizational performance and staff performance issues are more closely related with the SHRM.Keywords
Human Resources Management, Strategic Human Resources Management.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri