INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ARAPÇA ÖĞRETİMİNDE E-ÖĞRENME ARAÇLARININ KULLANIMI VE KATKILARI
(USE AND CONTRIBUTIONS OF E-LEARNING TOOLS IN ARABIC LANGUAGE TEACHING )

Author : Hüseyin SAMANCI    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 30
Page : 4106-4114
    


Summary

Günümüzde eğitimin amacı eski dönemlerde olduğu gibi sadece ders vermek ya da bu dersleri metinler üzerinden okumak değildir. Gelişen modern teknolojiyle birlikte geçmişte uygulanan bu sistemin yerini bireysel veya öğretmen yardımıyla kullanılan elektronik araçlar almıştır. Bunlar, elektronik ortamda metin dosyaları, sesli ve görsel araçlar şeklindedir ve herhangi bir konuyla ilgili eğitimi kolaylaştıracak öğelerdir. Bu sayede hem öğreten hem de öğrenenin bilgiye daha kolay ve kısa bir sürede ulaşması sağlanmıştır. Sanal ortamlardaki E-öğrenmeyle birlikte eğitim süreci, sınıf içinde ve dışında ölçülebilir hedefler ve bu hedeflerin sonuçlarını içeren bir etkinlik olmuştur. Bu yüzden E-öğrenme araçları, bu etkinliğin girdileri ve çıktılarının aktif bir parçası haline gelmiştir. Elektronik ortamda kullanıcılara sağlanan avantajlar diğer becerilerin geliştirilmesinde olduğu gibi Arapça dil becerilerinin öğretilmesinde de önemli rol oynamıştır. Ele aldığımız bu makalede Arapça dil öğretimini geliştirmek için e-Öğrenme araçlarının kullanımını ve bu araçların sağlayacağı katkıları göstermeye çalıştık.Keywords
Elektronik Araçlar, E-öğrenme, Arapça

Abstract

Nowadays, the aim of education is not to give lectures or to read these lessons through texts. This system, which has been applied in the past with modern technology, has been replaced by electronic tools which are used individually or with the help of teachers. They are in the form of text files, audio and visual media in electronic form and are elements that facilitate teaching on any subject. In this way, it was ensured that both the instructor and the learner were able to reach the information more easily and in a short time. Together with e-Learning in virtual environments, the training process has been an activity that includes measurable targets and the results of these objectives within and outside the classroom. Therefore, e-learning tools have become an active part of the inputs and outputs of this activity. The advantages provided to users in the electronic environment have played an important role in the development of other skills as well as teaching Arabic language skills. In this article we discussed, we tried to demonstrate the use of e-Learning tools and the contributions of these tools to improve Arabic language teaching.Keywords
Electronic Tools, e-Learning, Arabic language