INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

BOLU İLİNİN DIŞ TİCARET YAPISININ SEKTÖR, ÜLKE ve ÜRÜN BAZLI ANALİZİ
(SECTOR, COUNTRY, AND PRODUCT BASED ANALYSIS OF THE FOREIGN TRADE STRUCTURE OF BOLU PROVINCE )

Author : Yılmaz TOKTAŞ  & Ali ALTINER  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 31
Page : 4649-4655
    


Summary

Bu çalışmada Bolu ilinin dış ticaret yapısı incelenirken toplam ihracat ve ithalat rakamları üzerinden dış ticaret hacmi değerlendirilmiştir. Bolu ili 71 firma ile 2017 yılında 141.399.294 dolar ihracat, 201.526.748 dolar ithalat gerçekleştirmiştir. Aynı yıl Bolu ilinden en çok ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Irak, Suriye, İran ve Honkong olarak gerçekleşmiştir. İhracat yapan sektörler bazında incelendiğinde Bolu ilinde su ürünleri ve hayvansal mamuller 2017 yılında en çok ihracat yapan sektör olarak belirlenmiş ve Türkiye ihracatının %3’ünü oluşturmaktadır. Aynı yıl Bolu ilinin fasıl bazlı en çok ihracatı yapılan etler ve yenilenen sakatat, en çok ithalatı yapılan fasıl yağlı tohum ve meyveler vd. olarak gerçekleşmiştir. Bolu ilinin TÜİK ve TİM verileri kullanılarak dış ticaret yapısı incelendiğinde il bazlı dış ticaret açığının oluştuğu görülmektedir.Keywords
Bolu, Dış Ticaret, İhracat, İthalat

Abstract

In the present study, the foreign trade structure of Bolu province was examined from the aspects of country, product, and sector. In Bolu province, 71 companies made $ 141,399,294 in 2017 and $ 201,526,748 in 2018. In the same year, the leading export markets of Bolu province were Iraq, Syria, Iran, and Hong Kong. In terms of the exporting industries, the aquaculture and animal products made the highest amount of export in 2017 in Bolu province, and it constitutes 3% of the total export of Turkey. In the same year and from the aspect of the article, the leading exported products were meat and edible offal, whereas the leading important products were oily seeds and fruit. Given the foreign trade structure of Bolu province analyzed by making use of data obtained from TUIK and TIM, it can be seen that there was a foreign trade gap in this province.Keywords
Bolu, Foreign Trade, Export, Import