Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BOLU İLİNİN DIŞ TİCARET YAPISININ SEKTÖR, ÜLKE ve ÜRÜN BAZLI ANALİZİ
(SECTOR, COUNTRY, AND PRODUCT BASED ANALYSIS OF THE FOREIGN TRADE STRUCTURE OF BOLU PROVINCE )

Yazar : Yılmaz TOKTAŞ  & Ali ALTINER  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 31
Sayfa : 4649-4655
    


Özet

Bu çalışmada Bolu ilinin dış ticaret yapısı incelenirken toplam ihracat ve ithalat rakamları üzerinden dış ticaret hacmi değerlendirilmiştir. Bolu ili 71 firma ile 2017 yılında 141.399.294 dolar ihracat, 201.526.748 dolar ithalat gerçekleştirmiştir. Aynı yıl Bolu ilinden en çok ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Irak, Suriye, İran ve Honkong olarak gerçekleşmiştir. İhracat yapan sektörler bazında incelendiğinde Bolu ilinde su ürünleri ve hayvansal mamuller 2017 yılında en çok ihracat yapan sektör olarak belirlenmiş ve Türkiye ihracatının %3’ünü oluşturmaktadır. Aynı yıl Bolu ilinin fasıl bazlı en çok ihracatı yapılan etler ve yenilenen sakatat, en çok ithalatı yapılan fasıl yağlı tohum ve meyveler vd. olarak gerçekleşmiştir. Bolu ilinin TÜİK ve TİM verileri kullanılarak dış ticaret yapısı incelendiğinde il bazlı dış ticaret açığının oluştuğu görülmektedir.Anahtar Kelimeler
Bolu, Dış Ticaret, İhracat, İthalat

Abstract

In the present study, the foreign trade structure of Bolu province was examined from the aspects of country, product, and sector. In Bolu province, 71 companies made $ 141,399,294 in 2017 and $ 201,526,748 in 2018. In the same year, the leading export markets of Bolu province were Iraq, Syria, Iran, and Hong Kong. In terms of the exporting industries, the aquaculture and animal products made the highest amount of export in 2017 in Bolu province, and it constitutes 3% of the total export of Turkey. In the same year and from the aspect of the article, the leading exported products were meat and edible offal, whereas the leading important products were oily seeds and fruit. Given the foreign trade structure of Bolu province analyzed by making use of data obtained from TUIK and TIM, it can be seen that there was a foreign trade gap in this province.Keywords
Bolu, Foreign Trade, Export, Import

Gelişmiş Arama


Duyurular

    İndeks Taraması

    JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


    İndeks Taraması

    JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


    İndeks Taraması

    JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

    worldcat ile ilgili görsel sonucu


    İndeks Taraması

    JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

    Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


    İndeks Taraması

    JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


    İndeks Taraması

    JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


    İndeks Taraması

    JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


    İndeks Taraması

    JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


    İndeks Taraması

    JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


    İndeks Taraması

    JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


    İndeks Taraması

    JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


    İndeks Taraması

    JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


    İndeks Taraması

    JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


    İndeks Taraması

    JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


    İndeks Taraması

     


    İndeks Taraması


    İndeks Taraması

     Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri