INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

YÜKSEÖĞRETİMDE HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİ: NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
(THE MEASUREMENT OF SERVICE QUALITY IN HIGHER EDUCATION: AN EXAMPLE OF NAZILLI VOCATIONAL SCHOOL )

Author : Mümin ESER  & Bihter BİÇER OYMAK  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 31
Page : 4672-4685
    


Summary

ÖZET Bu çalışmanın amacı yüksek öğretim kurumlarının sunduğu hizmet kalitesinin etkisini incelemek ve hizmet kalitesi algısının cinsiyet, öğrenci öğretim durumu, annelerinin ve babalarının eğitim durumu bazında önemli bir fark gösterip göstermediğini araştırmaktır. Bu araştırmanın sonuçları Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli Meslek Yüksekokulu örneği bazında yükseköğretim kurumlarında hizmet kalitesinin iyileştirilmesini, öğrencilere iyi bir öğrenme ortamının sağlanmasını, okudukları programlarda başarılı olabilmelerini sağlayacaktır ve aynı zamanda şirketlere yetenekli çalışanlar kazandıracaktır, yüksek öğretim kurumları yoğun rekabet ortamında farklılıklarını sergileyebilecek ve böylece şikayet oranlarını düşük tutup müşterilerin sadakatını elde edeceklerdir. Araştırmanın sonuçları aynı zamanda öğrenci cinsiyetinin, öğrencilerin öğretim durumlarının, annelerinin ve babalarının eğitim durumlarının öğrencilerin hizmet kalitesi aigılarını etkilediğini belirtmektedir. Mevcut hizmet kalitesi durumu, 28 sorusu ile HEdPERF ölçeğini kullanarak test edilip, değerlendirilmiş ve önemli farklar bulunmuştur. Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Meslek Yüksekokulunda okuyan 2400 öğrenci arasından rasgele 320 öğrenci seçilmiş ve veriler SPSS 21 ile analiz edilmiştir.Keywords
Anahtar kelimeler: Hizmet Kalitesi, HEdPERF, Yükseköğretim

Abstract

ABSTRACT The purpose of this paper is to examine the influence of service quality provided of higher education institutions and to research whether there are significant differences in the perception of service quality between genders, education status of students and their parents' education status. The outcome of this research with the example of Adnan Menderes University, Nazilli Vocational School in Aydın/Turkey has provided the higher education institutions with solutions to improve service quality to ensure students a decent learning environment which has an impact on their success to reach program goals, to provide businesses with skilled people and to differentiate itself from competition and therefore achieve reduction of complaints and customer loyalty. Research results also indicate that the gender of students, their education status and their parents' education status have an impact on their perception of service quality. The service quality has been tested and evaluated using HEdPERF scale to expose and improve the current state with its 28 questions and significant differences have been found. The data was collected among 320 randomly picked students out of 2400 students stydying at Adnan Menderes University Vocational School and was analyzed with SPSS 21.Keywords
Keywords: Service Quality, HEdPERF, Higher Education