Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YÜKSEÖĞRETİMDE HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİ: NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
(THE MEASUREMENT OF SERVICE QUALITY IN HIGHER EDUCATION: AN EXAMPLE OF NAZILLI VOCATIONAL SCHOOL )

Yazar : Mümin ESER  & Bihter BİÇER OYMAK  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 31
Sayfa : 4672-4685
    


Özet

ÖZET Bu çalışmanın amacı yüksek öğretim kurumlarının sunduğu hizmet kalitesinin etkisini incelemek ve hizmet kalitesi algısının cinsiyet, öğrenci öğretim durumu, annelerinin ve babalarının eğitim durumu bazında önemli bir fark gösterip göstermediğini araştırmaktır. Bu araştırmanın sonuçları Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli Meslek Yüksekokulu örneği bazında yükseköğretim kurumlarında hizmet kalitesinin iyileştirilmesini, öğrencilere iyi bir öğrenme ortamının sağlanmasını, okudukları programlarda başarılı olabilmelerini sağlayacaktır ve aynı zamanda şirketlere yetenekli çalışanlar kazandıracaktır, yüksek öğretim kurumları yoğun rekabet ortamında farklılıklarını sergileyebilecek ve böylece şikayet oranlarını düşük tutup müşterilerin sadakatını elde edeceklerdir. Araştırmanın sonuçları aynı zamanda öğrenci cinsiyetinin, öğrencilerin öğretim durumlarının, annelerinin ve babalarının eğitim durumlarının öğrencilerin hizmet kalitesi aigılarını etkilediğini belirtmektedir. Mevcut hizmet kalitesi durumu, 28 sorusu ile HEdPERF ölçeğini kullanarak test edilip, değerlendirilmiş ve önemli farklar bulunmuştur. Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Meslek Yüksekokulunda okuyan 2400 öğrenci arasından rasgele 320 öğrenci seçilmiş ve veriler SPSS 21 ile analiz edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Anahtar kelimeler: Hizmet Kalitesi, HEdPERF, Yükseköğretim

Abstract

ABSTRACT The purpose of this paper is to examine the influence of service quality provided of higher education institutions and to research whether there are significant differences in the perception of service quality between genders, education status of students and their parents' education status. The outcome of this research with the example of Adnan Menderes University, Nazilli Vocational School in Aydın/Turkey has provided the higher education institutions with solutions to improve service quality to ensure students a decent learning environment which has an impact on their success to reach program goals, to provide businesses with skilled people and to differentiate itself from competition and therefore achieve reduction of complaints and customer loyalty. Research results also indicate that the gender of students, their education status and their parents' education status have an impact on their perception of service quality. The service quality has been tested and evaluated using HEdPERF scale to expose and improve the current state with its 28 questions and significant differences have been found. The data was collected among 320 randomly picked students out of 2400 students stydying at Adnan Menderes University Vocational School and was analyzed with SPSS 21.Keywords
Keywords: Service Quality, HEdPERF, Higher Education

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri