INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

PROFESYONEL TURİST REHBERLERİNİN TEKNOLOJİK REHBER ALGISINI BELİRLEMEYE YÖENLİK BİR ARAŞTIRMA: İSTANBUL ÖRNEĞİ
(A STUDY FOR DETERMINING THE PROFESSIONAL TOURIST GUIDES’ PERCEPTIONS ABOUT TECHNOLOGICAL GUIDES: THE CASE OF ISTANBUL )

Author : Savaş YILDIZ    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 31
Page : 4686-4697
    


Summary

Gelişen bilim ve teknoloji, imalat sektörünün yanı sıra insan-insan ilişkilerinin ön planda yer aldığı hizmet sektöründe de birçok mesleği etkilemektedir. Turizm endüstrisinin önemli mesleklerinden biri olan turist rehberliği mesleği de gelişen teknolojiden etkilenen meslekler arasında yerini almıştır. Bugün audioguide, guide player, mobil rehber, robot turist rehberi (RTR), interaktif multimedya tur rehberi gibi teknolojik rehberler (TR) yerli ve yabancı turistlere hizmet vermektedir. Bu çalışma, İstanbul’da rehberlik hizmeti veren profesyonel turist rehberlerinin, teknolojik rehberlerin turist rehberi ihtiyacına etkisi, mesleki tehdit algısı, iş tutumu, iş motivasyonu, robot turist rehberi (RTR) performansı, RTR’lerin geleceği, turistlerin rehber tercihleri, yapay zekâ çalışmalarının RTR’lerin rehberlik performansına katkısı gibi konulardaki düşüncelerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.Keywords
Teknolojik rehber, robot turist rehberi, turist rehberliği.

Abstract

Developing science and technology affects the manufacturing sector as well as many professions in the service sector where human-human relations are at the forefront. One of the important occupations of the tourism industry, the tourist guidance profession has also become one of the professions affected by the developing technology. Today, technological guides (TG) such as audioguide, guide player, mobile guide, robot tourist guide, interactive multimedia tour guide, serve domestic and foreign tourists. This study aims to present the opinions of professional tourist guides who provide guidance in Istanbul about effect of TGs on tourist guide need, occupational threat perception, work attitude, work motivation, robot tour guide (RTG) performance, tourists’ guide preferences, contribution of artificial intelligence studies to RTG's guidance performance. Keywords: Technological guide, robot tourist guide, tourist guide.Keywords
Technological guide, robot tourist guide, tourist guide.