Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN OLUŞUMUNDA ASTROLOJİNİN ÖNEMİ
(THE IMPORTANCE OF ASTROLOGY IN THE FORMATION OF PERSONALİTY TRAİTS )

Yazar : Sevilay Uslu DİVANOĞLU  Tuba USLU  
Türü :
Baskı Yılı :
Sayı :
Sayfa :
    


Özet
Astrolojinin öngördüğü psikolojik yapılar çok çeşitlidir. Bu yapılar sosyallik, duygusal istikrar, endişeye yatkınlık, sosyal kabul edilebilirlik, hedonizm, bireysellik, temkinlilik, sosyal vicdan, modaya yönelim, atılganlık, bencillik, düşünceli, entelektüellik, esneklik, duyarlılık, can sıkıntısı eğilimi, iyimserlik, kararsızlık, sevecenlik, iddialı, geniş görüşlülük ve eksantriklik gibi boyutları içerir. Bu çalışmada, astrolojik kişilikler ile beş faktör kişilik modeliyle belirlenen özellikler arasındaki ilişkinin incelenmesi hedeflenmiştir. Buradan hareketle astrolojinin kişilik özellikleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırma sonucunda, ateş grubunda olan bireylerin daha fazla sorumluluk boyutunu gösterdikleri görülmektedir. Su grubundaki bireylerin ise uyumluluk boyutlarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Hava grubundaki bireylerde dışadönüklük ve açıklık boyutları yüksektir. Elementler (ateş,toprak,hava,su) ile nevrotiklik arasında ise anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler
Astroloji, Kişilik, Burçlar, Kişilik Özellikleri, Beş Faktör Kişilik Ölçeği

Abstract
The psychological structures predicted by astrology are very diverse.These structures are sociability, emotional stability, anxiety predisposition, social acceptability, hedonism, individuality, cautiousness, social conscience, fashion orientation, assertiveness, selfishness, thoughtful, intellectual, flexibility, sensitivity, tendency to boredom, optimism, indecision, tenderness, ambitious, it includes the dimensions of broad vision and eccentricity. In this study, it is aimed to examine the relationship between astrological personalities and the characteristics determined by five factor personality model. For this purpose, the effect of astrology on personality traits was examined. As a result of the research, it is seen that individuals in the fire group show more consciousness dimension. The agreeableness dimension of the individuals in the water group is high. Individuals in the air group have high dimensions of extraversion and openness. There is no significant relationship between elements (fire, earth, air, water) and neuroticism.

Keywords
Astrology, Personality, Horoscopes, Personality Traits, Five Factor Personality Scale

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri