INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

DOĞU KARADENİZ KIYI ALANLARINDA YETİŞEN PERENNİAL (ÇOK YILLIK OTSU) BİTKİLERİN PEYZAJ MİMARLIĞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF PERENNIAL PLANTS GROWING IN EASTERN BLACK SEA COASTAL AREAS IN TERMS OF LANDSCAPE ARCHITECTURE )

Author : Hilal KAHVECİ  ; Cengiz ACAR & Özlem Candan HERGÜL  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 31
Page : 4568-4579
    


Summary

Türkiye’de önemli peyzaj alanlarını içeren Doğu Karadeniz Bölgesi kıyı alanları, eşsiz güzelliklere sahip, deniz ve doğanın kucaklaştığı dar bir kıyı şeridine sahip olması, zengin vejetasyon barındırması bakımından ilgi çekicidir. Yerleşimin ve şehirleşmenin sahile yakın kesimlerinde ağırlıklı olduğu Doğu Karadeniz Bölgesi, arazi yapısı ve iklim özelliklerinin etkisiyle oluşmuş kendine özgü bir bitki örtüsüne sahiptir. Kıyı kesiminde orman örtüsü zamanla yoğun yerleşimler nedeniyle tahrip olmuş yerine pseudomaki bitki örtüsü hâkim olmuştur. Tasarımlarda bitkilerin uygun şekilde değerlendirilmesi tasarımın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşır. Türkiye’de yapılan bitkilendirme tasarımı projelerinde üretimi kolay ticari bitkiler tercih edildiğinden, bölgede yetişen doğal türlere pek yer verilmemektedir. Oysaki dünya çapında yapılan çalışmalar sonucu, bitkilendirme tasarımlarında kullanılan doğal türlerin uygulamalarda daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada Doğu Karadeniz kıyı alanlarında doğal olarak yetişen çok yıllık otsu (perennial) bitkiler arazi çalışması, fotoğraflama, laboratuar çalışması ile belirlenmiş ve tasarımlarda kullanım stratejileri değerlendirilmiştir. Sonuç olarak 77 perennial bitki taksonu tespit edilmiş ve bu bitkilerin, kentsel ve kıyı tasarım projelerinde kullanım alanları önerilmiştir.Keywords
Çok yıllık otsu bitkiler, kentsel tasarım, kıyı bitkileri

Abstract

The coastal areas of the Eastern Black Sea Region, which contain important landscape areas in Turkey, are of interest for having a rich vegetation with unique beauties, sea and nature embracing a narrow coastline. The Eastern Black Sea Region, where the settlement and urbanization is predominant in the coastal areas, has a unique vegetation with the effect of the land structure and climate characteristics. In the coastal area, the forest structure has been destroyed due to the dense settlements over time and pseudomaki vegetation has been dominated. Appropriate assessment of plants in designs is of great importance in terms of sustainability in design. In plantation design projects in Turkey; easy produced commercial plants are preferred rather then, natural species However, as a result of worldwide studies, natural species used in planting designs have been found to be more effective in applications. In this study, perennial plants which were grown naturally in Eastern Black Sea coastal areas were determined by field work, photography, laboratory work and strategies for use in designs were evaluated. As a result, 77 perennial plant taxa have been identified and the use of these plants in urban and coastal design projects has been proposed.Keywords
Perennials, urban design, coastal plants