INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

CONTEMPORARY APPROACHES IN MUSEUM MARKETING STRATEGIES AND APPLICATIONS IN PRIVATE MUSEUMS IN ANKARA
(CONTEMPORARY APPROACHES IN MUSEUM MARKETING STRATEGIES AND APPLICATIONS IN PRIVATE MUSEUMS IN ANKARA )

Author : Seda YETİMOĞLU  & Ahmet BÜYÜKŞALVARCI  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 31
Page : 4930-4938
    


Summary

Müzeler turistlere sadece kültürel fayda sağlamanın dışında bu mekanlara küresel bağlamda geliştirilen pazarlama teknikleri aracılığıyla daha fazla ziyaretçi çekerek müzelere uluslararası boyutlar kazandırmayı amaçlamaktadır. Güncel pazarlama yöntemlerinin müzelerde uygulanması üzerine her yıl müzeleri ziyaret eden kişi sayısında ve elde edilen müze gelirlerinde önemli artışlar meydana gelmiştir. Araştırmada, müzelerde memnuniyet devamlılığının sağlanması ve Türkiye gibi zengin müze koleksiyonlarına sahip bir ülkenin uluslararası platformda kendine daha çok yer edinebilmesi için tercih edilen farklı pazarlama yöntemlerinden bahsedilecek ve Ankara’daki özel müzelerde yapılan uygulamalar eşliğinde öneriler sunulacaktır.Keywords
Müze, pazarlama stratejisi, müze pazarlaması, Ankara.

Abstract

Apart from providing only cultural benefits, the museums aim to attract tourists to international venues by attracting more visitors to these spaces through marketing strategies developed in a global context. On the application of current marketing methods in the museums, significant increases have been made in the number of visitors to the museum each year and in the museum revenues obtained. Different marketing methods will be mentioned in order to ensure the continuity of satisfaction in the museums and to have a place with an extensive collection of museums such as Turkey on the international platform and suggestions will be made in the context of applications in private museums in Ankara.
Keywords: Museum, marketing strategy, museum marketing, Ankara.Keywords
Museum, marketing strategy, museum marketing, Ankara.