Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CONTEMPORARY APPROACHES IN MUSEUM MARKETING STRATEGIES AND APPLICATIONS IN PRIVATE MUSEUMS IN ANKARA
(CONTEMPORARY APPROACHES IN MUSEUM MARKETING STRATEGIES AND APPLICATIONS IN PRIVATE MUSEUMS IN ANKARA )

Yazar : Seda YETİMOĞLU  & Ahmet BÜYÜKŞALVARCI  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 31
Sayfa : 4930-4938
    


Özet

Müzeler turistlere sadece kültürel fayda sağlamanın dışında bu mekanlara küresel bağlamda geliştirilen pazarlama teknikleri aracılığıyla daha fazla ziyaretçi çekerek müzelere uluslararası boyutlar kazandırmayı amaçlamaktadır. Güncel pazarlama yöntemlerinin müzelerde uygulanması üzerine her yıl müzeleri ziyaret eden kişi sayısında ve elde edilen müze gelirlerinde önemli artışlar meydana gelmiştir. Araştırmada, müzelerde memnuniyet devamlılığının sağlanması ve Türkiye gibi zengin müze koleksiyonlarına sahip bir ülkenin uluslararası platformda kendine daha çok yer edinebilmesi için tercih edilen farklı pazarlama yöntemlerinden bahsedilecek ve Ankara’daki özel müzelerde yapılan uygulamalar eşliğinde öneriler sunulacaktır.Anahtar Kelimeler
Müze, pazarlama stratejisi, müze pazarlaması, Ankara.

Abstract

Apart from providing only cultural benefits, the museums aim to attract tourists to international venues by attracting more visitors to these spaces through marketing strategies developed in a global context. On the application of current marketing methods in the museums, significant increases have been made in the number of visitors to the museum each year and in the museum revenues obtained. Different marketing methods will be mentioned in order to ensure the continuity of satisfaction in the museums and to have a place with an extensive collection of museums such as Turkey on the international platform and suggestions will be made in the context of applications in private museums in Ankara.
Keywords: Museum, marketing strategy, museum marketing, Ankara.Keywords
Museum, marketing strategy, museum marketing, Ankara.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri