Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KIZILCAHAMAM SOĞUKSU MİLLİ PARKI GÜNÜBİRLİK REKREASYON ALANLARINA YÖNELİK ZİYARETÇİ TERCİHLERİ
(VISITOR PREFERENCES FOR THE KIZILCAHAMAM SOĞUKSU NATIONAL PARK’S DAILY RECREATION AREAS )

Yazar : HÜSEYİN ÖZDEMİR  & Ayhan DAĞDEVİREN  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 31
Sayfa : 4560-4567
    


Özet

Araştırmada ziyaretçilerin Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı rekreasyon alanlarını tercih etme nedenleri, milli parktaki tesis ve hizmetlerin yeterliliklerine ilişkin değerlendirmeleri ve milli parkın geneline ilişkin genel memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada 462 ziyaretçiye anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS 16 istatistik paket programı ile araştırmanın amacına uygun istatistiki teknikler kullanılarak değerlendirilmiştir. Ziyaretçilerin bu alanları tercih nedenleri; piknik yapma, doğa yürüyüşü yapmak, fotoğraf çekmek, bisiklete binmektir. Ziyaretçiler açısından “Tuvaletlerin Sayısı ve Hijyeni, Aydınlatma ve Temiz Su Kaynaklarının (Çeşme) Sayısı ve Niteliği”en yetersiz görülen hizmetlerdir. “Yiyecek – İçecek İşletmelerinin Sayısı ve Niteliği” ise ziyaretçiler tarafından en yeterli görülen hizmet olmuştur.Anahtar Kelimeler
Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı, Rekreasyon etkinlikleri, Tercih, Memnuniyet.

Abstract

The aim of the study was to determine the reasons why the visitors prefer Kızılcahamam Soğuksu National Park recreation areas, the evaluations of the visitors about the qualifications of the facilities and services in the national park and the general satisfaction levels of the national park.Questionnaire was applied to 462 visitors. The data obtained from the study were evaluated with SPSS 16 statistical package program using statistical techniques appropriate for the purpose of the research. The reasons why visitors prefer these areas; picnicking, hiking, taking photos, cycling. For the visitors, “ Number of Toilets and Hygiene of Toilets , Lighting and Number and Quality of Clean Water Resources (Çeşme) “are the most inadequate services. For the visitors, “ Number and Quality of Food and Beverage Businesses” was the most adequate service.Keywords
Kızılcahamam Soğuksu National Park, Recreation activities, Preference, Satisfaction.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri