INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

MADENCİLİK SONRASI ONARIM ÇALIŞMALARINDA PEYZAJ MİMARLARININ ROLÜ
(ROLE OF LANDSCAPE ARCHITECTS IN POST-MINING RECLAMATION WORKS )

Author : Özlem Candan HERGÜL  ; Hilal KAHVECİ & Parisa GÖKER  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 31
Page : 4826-4832
    


Summary

Madencilik çalışmaları; günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösteren, yenilenemeyen kaynakların kullanımı ve yatırımı için önemli faktörlerden birisidir. Türkiye’nin de doğal kaynakları içerisinde önemli yeri olan madenler; üretim aşamasında doğa korumaya yönelik önlemlerin alınmaması nedeniyle çevrelerinin doğal peyzaj değerlerinin bozulmasına sebep olmaktadır. Madencilik çalışmaları sonrası doğada meydana gelen hasarların peyzaj onarım çalışmaları kapsamında telafi edilmesi mümkündür. Bu nedenle madencilik faaliyetleri sonrasında doğal peyzaj yapısındaki bozulmaları gidermek için peyzaj onarım çalışmaları ve alan iyileştirme çalışmaları gerekmektedir. Peyzaj mimarları tarafından farklı yöntemler kullanılarak yapılan doğa onarım çalışmaları estetik ve ekolojik olarak maden alanları ve çevresinin iyileştirilmesini sağlayacaktır. Bu çalışma kapsamında doğa onarım çalışmalarından kısaca bahsedilmiş, peyzaj onarım aşamaları, peyzaj onarımında canlı materyal kullanımının önemi ve peyzaj mimarlarının onarım çalışmalarındaki yeri üzerinde durulmuştur.Keywords
Madencilik, Peyzaj Mimarlığı, Onarım, Rehabilitasyon

Abstract

Demonstrating the development level of countries in today’s world, mining works are one of the most significant factors in the use of and investment in nonrenewable resources. Mines, having an important place within Turkey’s natural resources, lead the degradation of natural landscape values in their surrounding areas due to the nature conservation measures not being taken within the production phase. It is possible to recover the damages in the nature after mining activities within the scope of landscape reclamation works. Therefore, landscape relclamation and rehabilitation works are recognized as a must to be carried out for eliminating the degradation in the natural landscape structure after mining activities. Natural rehabilitation works, which are carried out by landscape architects by means of using various methods, will ensure the improvement of mining sites and surrounding areas, both aesthetically and ecologically. Briefly mentioning the natural rehabilitation works, this study concentrates upon the landscape rehabilitation phases, the importance of using live material in landscape rehabilitation, along with the place of landscape architects in reclamation works.Keywords
Mining, Landscape Architecture, Reclamation, Rehabilitation