INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KONYA’NIN KONAKLAMA SEKTÖRÜ ARZ YAPISI VE GELİŞİMİ
(KONYA'S ACCOMODATION SECTOR SUPPLY STRUCTURE AND DEVELOPMENT )

Author : FATİH VAROL    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 31
Page : 4742-4749
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, Konya’nın mevcut konaklama arz imkânlarının geçmiş yıllardan günümüze kadar nasıl bir gelişim gösterdiğini incelemek ve gelecekteki planlamalara katkıda bulunabilmektir. Konya turizm çeşitliliği açısından oldukça zengin bir şehirdir. Bu sebeple şehri ziyarete gelen turist sayısı her geçen yıl artmaktadır. Bu kapsamda çalışmada özellikle Konya’nın 2010 yılı sonrası turizm verileri incelenmiştir. Konya’ya ait turizm istatistiklerinden yola çıkarak, başta kenti ziyaret eden turist rakamları ile turizm tesis kapasitelerinin ve olanaklarının uygunluğu karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonuçları Konya’nın konaklama sektörü arzı açısından oldukça yeterli bir altyapıya sahip olduğunu göstermektedir. Özellikle 3, 4, 5 yıldızlı otel ve yatak kapasitesinin yoğunlukta olduğu görülmektedir. Ayrıca çalışmanın sonuçları, gelen turistlerin Konya’da yeteri kadar konaklamadıklarını göstermektedir. Bu sebeple çalışmanın sonuç kısmında Konya’ya gelen turistlerin daha fazla konaklama yapmaları ve konaklama sektörünün geleceği açısından bazı öneriler sunulmuştur.Keywords
Konya, Konaklama Sektörü, Turizm, Arz

Abstract

The aim of this study is to examine how the current accommodation supply facilities of Konya have evolved from past to present and to contribute to future plannings. Konya is a rich city in terms of tourism diversity. For this reason, the number of tourists visiting the city is increasing every year. In this context, the tourism data of Konya in post-2010 were examined. Based on the tourism statistics of Konya, the numbers of tourists visiting the city and tourism facilities and the availability of capacity facilities were compared. The results of the study show that Konya has a sufficient infrastructure for accommodation sector supply. Especially 3, 4, 5 star hotel and bed capacity is seen in the density. In addition, the results of the study showed that the incoming tourists did not stay in Konya for a long time. For this reason, in the final part of the study, some suggestions were made for tourists coming to Konya to make more accommodation and for the future of the accommodation sector.Keywords
Konya, Accommodation Industry, Tourism, Supply