Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KONYA’NIN KONAKLAMA SEKTÖRÜ ARZ YAPISI VE GELİŞİMİ
(KONYA'S ACCOMODATION SECTOR SUPPLY STRUCTURE AND DEVELOPMENT )

Yazar : FATİH VAROL    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 31
Sayfa : 4742-4749
    


Özet

Bu çalışmanın amacı, Konya’nın mevcut konaklama arz imkânlarının geçmiş yıllardan günümüze kadar nasıl bir gelişim gösterdiğini incelemek ve gelecekteki planlamalara katkıda bulunabilmektir. Konya turizm çeşitliliği açısından oldukça zengin bir şehirdir. Bu sebeple şehri ziyarete gelen turist sayısı her geçen yıl artmaktadır. Bu kapsamda çalışmada özellikle Konya’nın 2010 yılı sonrası turizm verileri incelenmiştir. Konya’ya ait turizm istatistiklerinden yola çıkarak, başta kenti ziyaret eden turist rakamları ile turizm tesis kapasitelerinin ve olanaklarının uygunluğu karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonuçları Konya’nın konaklama sektörü arzı açısından oldukça yeterli bir altyapıya sahip olduğunu göstermektedir. Özellikle 3, 4, 5 yıldızlı otel ve yatak kapasitesinin yoğunlukta olduğu görülmektedir. Ayrıca çalışmanın sonuçları, gelen turistlerin Konya’da yeteri kadar konaklamadıklarını göstermektedir. Bu sebeple çalışmanın sonuç kısmında Konya’ya gelen turistlerin daha fazla konaklama yapmaları ve konaklama sektörünün geleceği açısından bazı öneriler sunulmuştur.Anahtar Kelimeler
Konya, Konaklama Sektörü, Turizm, Arz

Abstract

The aim of this study is to examine how the current accommodation supply facilities of Konya have evolved from past to present and to contribute to future plannings. Konya is a rich city in terms of tourism diversity. For this reason, the number of tourists visiting the city is increasing every year. In this context, the tourism data of Konya in post-2010 were examined. Based on the tourism statistics of Konya, the numbers of tourists visiting the city and tourism facilities and the availability of capacity facilities were compared. The results of the study show that Konya has a sufficient infrastructure for accommodation sector supply. Especially 3, 4, 5 star hotel and bed capacity is seen in the density. In addition, the results of the study showed that the incoming tourists did not stay in Konya for a long time. For this reason, in the final part of the study, some suggestions were made for tourists coming to Konya to make more accommodation and for the future of the accommodation sector.Keywords
Konya, Accommodation Industry, Tourism, Supply

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri