INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SOĞUK SAVAŞ SONRASI MOĞOLİSTAN-RUSYA İLİŞKİLERİ
(MONGOLIA-RUSSIA RELATIONS AFTER COLD WAR )

Author : Demet Şefika MANGIR  & Aitolkhyn SYERİKBOL  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 31
Page : 4841-4854
    


Summary

Moğolistan ile Rusya arasındaki ilişki zamana bağlı olarak değişime uğramıştır. 1990 öncesi, SSCB dönemindeki Rusya ile Moğolistan arasındaki ilişkiler, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonraki Moğolistan, Rusya ilişkisinden tamamen farklıdır. Sovyetler Birliği dönemindeki siyasi ilişkileri Moğolistan açısından değerlendirildiğinde kısıtlanmış, bağımlı ve Moğolistan’ın uydu bir devlet gibi hareket ettiği ilişki hali gözlemlenmektedir. Doğu Bloğunun dağılmasından sonra Moğolistan Hükümeti uluslararası alanda bağımsız bir ülke olarak, Rusya Federasyonu ile ilişkisini denge politikası çerçevesinde tutması gereken oyunculardan biri olarak düzenlemektedir. İki ülke arasındaki hem ekonomik hem siyasi ilişkiler 1990 öncesi dönem ve Sovyetler Birliğinin dağılması sonrası Moğolistan Cumhuriyetinin küçük devletler yaklaşımına uygun olarak yürüttüğü denge politikası ve Rusya Federasyonu’nun Sovyetler Birliği sonrası politikaları çerçevesinde yorumlanacaktırKeywords
Moğolistan Dış Politikası, Sovyetler Birliği, Denge Politikası

Abstract

The relationship between Mongolia and Russia has been subject to change depending on time. Before 1990, in the USSR period the relations between Russia and Mongolia were completely different from the next stage of relations between Mongolia and Russia, when the Soviet Union broke up. From Mongolian perspective the political relations in the period of the Soviet Union were restricted and dependent that made Mongolia to act as a satellite state. After the disintegration of the Eastern Bloc, the Government of Mongolia as an internationally independent country, organized its relationship with the Russian Federation in a way that it could maintain its balance policy. Both economic and political relations between the two countries will be interpreted in the pre -1990 period and after the dissolution of the Soviet Union within the framework of the balance policy of the Republic of Mongolia that were conduced in accordance with the approach of the small states as well as within the framework of the post-Soviet policies of the Russian FederationKeywords
Mongolian Foreign Policy, Soviet Union, Balance Policy