Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ECONOMIC EFFECTS OF DIGITAL ECONOMY
( ECONOMIC EFFECTS OF DIGITAL ECONOMY )

Yazar : Esra KABAKLARLI  & Sevilay KONYA  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 31
Sayfa : 4878-4883
    


Özet

Bu çalışmamızda endüstri 4.0 ve dijital ekononomi üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçladık. Dijital ekonomi economi literatüründe internet ve genişbant internet kullanımının ekonomik ve sosyal hayatta etkileri artış gösterdikçe popüler bir konu olmaya başlamıştır. Evlerin, makinelerin, iş yapış şekillerinin dijitalleştiği ve geniş anlamda adijitla ekonomi ve dijitalleşme olarak isimlendirilen bir döneme girmekteyiz. Dijital ekonomi endüstri, tarım ve sizmet sektörünün hızlı bir şekilde dönüşümünü sağlamaktadır. Eğitim ve iş yapış şekillerinde kazanılan dijital yeteneklerin sürdürülebilir ekonomi için önemi büyüktür. Bu yetenekler büyük veri analitiği ve dijital imalat teknolojileri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Türkiye bilgi ve teknoolojiye dayanan dijital ekonomiyi potensiyeline erişerek kullanmalıdır. Dijital ekonomi KOBİ olarak adlandırılan tarım , sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orrta ölçekli işletmeler için büyük fırsatlar sunmaktadır.Anahtar Kelimeler
dijital ekonomi, telekominikasyon, endüstri 4.0

Abstract

In this paper we aimed to explain industry 4.0 and its effects on digital economy. Digital economy has been expanded as a topic in economics since the rising of internet and broadband effects on the social and economic life. We are entering of an era where the digitalization of things like houses, business, machines and called as digital economy. Digital economy transforms industry, agriculture and services sector very rapidly. Digital skills in terms of education and businesses must be obtain for a sustainable economy. This skills contain digital competences focused on big data analytics and digital manufacturing technologies. Turkey should exploit the full potential of the digital economy Which depends on technology and knowledge.The digital economy offers great opportunities for small and medium size firms in the manufacturing, agriculture and service sectors.Keywords
digital economy, telecommunication, industry 4.0

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri