INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KONYA İLİNİN COĞRAFİ İŞARETLİ GASTRONOMİK ÜRÜNLERİNİN BÖLGE TURİZMİNİN GELİŞİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF GASTRONOMIC PRODUCTS WITH GEOGRAPHICAL INDICATION IN TERMS OF KONYA REGIONAL TOURISM )

Author : Uğurcan ERİK  & Yeliz PEKERŞEN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 31
Page : 4866-4877
    


Summary

Bölgelerin tanınmasında ve kalkınmasında önemli bir etken olan turizm faaliyetleri aynı zamanda içerisinde barındırdığı çeşitli turistik öğelerle de değerlendirilmektedir. Son zamanlarda her bölgenin kendine özgü mutfak öğeleriyle de ön plana çıkmak istemesi, yöresel ürünlerini tanıtmak istemesi bu turizm faaliyetleri içerisinde gastronomi turizmini daha dikkat çekici hale getirmektedir. Günümüzde yöresel ürünlere gösterilen ilgi, coğrafi işaret kavramının turizm içinde kullanılmasına yön vermektedir. Coğrafi işaret alan ürünler ait oldukları bölgeye turist çekerek turizmin canlandırılmasında büyük rol oynamaktadırlar. Bölgelerin gastronomik öğelerini tanıtmak istemesiyle coğrafi işaret kavramı önem kazanmıştır. Yöresel ürünlerin geniş kitlelere tanıtımının yapılması, o yöreye ait ürünlerin coğrafi işaret almasına da zemin hazırlamaktadır. Bu bağlamda araştırmanın amacı; Konya ilinin gastronomik öğelerinin belirlenmesi, temel olarak açıklanması ve ilin coğrafi işaret alan ürünlerinin bölge turizminin gelişimine olan katkısını ele almaktır. Konya’nın bölge turizminde tanınır hale gelmesinde coğrafi işaret alan gastronomik ürünlerin önemi vurgulanarak alana katkı yapmak amaçlanmıştır.Keywords
Gastronomi turizmi, Coğrafi işaretli ürün, Konya

Abstract

Tourism activities, which are an important factor in the development of the region, are also evaluated with various touristic factors. Recently, every region wants to come to the forefront with its unique kitchen items and the desire to promote its local products makes gastronomy tourism remarkable in these tourism activities. In addition, the geographical sign concept gained importance as it wanted to introduce the regions' gastronomic elements. If a region wants its local product to be widely known, it also paves the way for the geographic signs of the products belonging to the region. Therefore, the aim of the research is to determine the gastronomic items of Konya, to explain the basics and to contribute to the tourism of geographical area products. The importance of the gastronomic products which have geographical signs when Konya becomes famous in regional tourism is emphasized.Keywords
Gastronomy tourism, Geographical indication, Konya