INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

FORECASTING EXCHANGE RATE VOLATILITY USING INTEGRATED GARCH MODEL: EVIDENCE FROM GHANA
(FORECASTING EXCHANGE RATE VOLATILITY USING INTEGRATED GARCH MODEL: EVIDENCE FROM GHANA )

Author : Zeynep KARAÇOR  ; Burcu GÜVENEK ; Fatih MANGIR & Abdul-Razak Bawa YUSSİF  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 31
Page : 4855-4865
    


Summary

Tıpkı çoğu gelişmekte olduğu gibi, Gana ekonomilerindeki döviz piyasasının özelliklerinin de hayati politika sonuçları var. Bu çalışma Gana’nın döviz kurundaki dalgalanmayı araştırıyor. Çalışma, döviz kuru değerinin Ganalı döviz piyasasında değişken bir özelliği olup olmadığını tespit ediyor. Bu nedenle politika sonuçları, Gana Bankası'nın döviz kuru dengesinin sağlanmasına öncelik vermesi gerektiğini öne sürmektedir.Keywords
Döviz kuru dalgalanmaları, integrated garch model, Ghana.

Abstract

Just like most developing, the characteristics of the foreign exchange market in Ghana economies have vital policy implications. This study investigates the volatility in Ghana’s exchange rate. The study determines whether exchange rate has a volatile property in the Ghanaian foreign exchange market. The policy implications therefore suggest that the Bank of Ghana should give priority to the attainment of exchange rate equilibrium.Keywords
Exchange rate volatility, integrated garch modeli, Gana.