Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SANAT TURİZMİ AÇISINDAN MÜZE EVLER: ZEKİ MÜREN SANAT MÜZESİ ÖRNEĞİ
(PERSPECTIVE OF MUSEUM HOUSES IN ART TOURISM: THE SAMPLE OF THE ZEKI MUREN ART MUSEUM )

Yazar : Gizem ÖZGÜREL  & Kadir BAYSAL  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 31
Sayfa : 4727-4741
    


Özet

Sanat turizmi; kültür turizminin bir alt kümesi olarak, kültür ve sanatı turizm çatısı altında birleştirmektedir. Sanat, sanatçı ve eserleri, sanatsever turistlerde seyahat motivasyonu yaratmakta, turizm aktiviteleri içerisinde yerini bulan sanatsal ziyaretler sanat turizminin inceleme konusu yapılmaktadır. Kültür ve sanatın turizm amaçlı uygulamalarından oluşan sanat turizminin; destinasyonlar, müzeler, müze evler, galeriler, sanatseverler ve turizm sektörü açısından özel ve önemli bir yeri bulunmaktadır. Çalışma kapsamında sanat turizmi, müze evlerin turizmdeki yeri ve önemi başlıklarına değinilmiş, Muğla ili Bodrum ilçesindeki Zeki Müren Sanat Müzesi nitel araştırma yöntemlerinden örnek olay (vaka çalışması) yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulardan bazıları şunlardır: Sanatçının kendi evi müzeleştirilerek 8 Temmuz 2000 tarihinde açılmıştır. Evde sanatçıya ait ev eşyaları, arabası, sahne kostümleri, takıları, fotoğrafları, çizdiği tablolar, ödülleri, özel eşyaları, plakları, hayranlarından gelen mektuplar, gazete kupürleri vb. çok sayıda eser ve materyal sergilenmektedir. Zeki Müren Sanat Müzesi’ni 2018 yılında (Ocak-Kasım) 70.948 turist ziyaret etmiştirAnahtar Kelimeler
Sanat, Sanat Turizmi, Müze, Müze Evler, Zeki Müren Sanat Müzesi

Abstract

Art tourism, as a subset of cultural tourism, combines culture and art within the framework of tourism. Art, artist and his works create a motivation for art-lovers in terms of travelling, and artistic visits that take place in tourism activities are examined in the field of art tourism. Art tourism, consisting of culture and art tourism practices, has a special and important place in terms of destinations, museums, museum houses, galleries, artists and tourism sector. Within the scope of the study, art tourism, the place and importance of museum houses in tourism were mentioned and Zeki Müren Art Museum in the Bodrum district of Muğla was investigated by using case study method. Some of the findings obtained from the research are as follows: The artist's own house was opened on 8 July 2000 with the purpose of becoming a museum. Household items belonging to the artist, car, stage costumes, jewelry, photographs, paintings, awards, special items, plaques, letters from fans, press clippings, a large number of works and materials, etc. are exhibited. In 2018 (January-November), 70,948 tourists visited the Zeki Müren Art MuseumKeywords
Art, Art tourism, Museum, Museum houses, Zeki Müren Art Museum

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri