INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KÜLTÜREL MİRASA BİR BAKIŞ: MARMARİS ÖRNEĞİ
(AN OVERVIEW OF THE CULTURAL HERITAGE: THE CASE OF MARMARIS )

Author : GİZEM ÖZGÜREL    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 31
Page : 4894-4906
    


Summary

Turizm destinasyonu olarak ifade edilen, sahip oldukları çekicilikleri ile turistleri cezbeden yerler, turizm faaliyetlerinin gerçekleştirildiği mekânlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ege Bölgesi’nde Muğla iline bağlı olan Marmaris ilçesi dünyanın ve Türkiye’nin seçkin turizm destinasyonları arasında yerini almış bulunmaktadır. Turizm gelişiminin 1960’lı yıllarda başladığı Marmaris, 2018 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 2 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlamıştır. Marmaris destinasyonun sahip olduğu kültürel miras değerlerinin neler olduğunun belirlenmesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışmada kültürel miras, kültürel mirasın turizmdeki yeri ve önemi ile Marmaris destinasyonu başlıklarına değinilmiştir. Çalışma kapsamında Marmaris Belediyesi yetkilisi ile nitel araştırmada yöntemlerinden derinlemesine görüşme yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış soru formu ile araştırma için gereksinim duyulan veriler elde edilmiş, betimsel bir yaklaşım ile veriler doğrudan okuyucuya sunulmuş, akabinde yorumlanmıştır. Araştırmada; Marmaris’in yörük kültürü, köy düğünleri, halıları, iğne oyaları, 12-13 ören yeri, defne, adaçayı, yer fıstığı, sığla gibi etno-botanik değerleri ile kültürel mirasa sahip olduğu ancak Marmaris Kültürel ve Doğal Miras Envanteri’nin yapılmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır.Keywords
Doğal Miras, Kültürel Miras, Marmaris, Turizm, Marmaris Belediyesi

Abstract

The locations that are called “tourism destinations” are the sites that attract people by the appeals they have. Marmaris, district of Mugla, is one of the top tourist destinations in Turkey and also in the world. Marmaris, has started its development in the tourism sector in 1960s and attracted approximately 2 million tourist within the first nine months of 2018. The goal of the study is to identify what are the cultural heritage Marmaris holds. In the study, cultural heritage, the place and the importance of the culture heritage in tourism is examined. In this study, qualitative research techniques are used and in dept conservations were held with municipality staff. Through half structured questionnaire, data needed for the study was gathered and using descriptive approach questionnaires feed to reader, and output was instantly interpreted. In the study it is concluded that Marmaris has etno-botanic cultures like Yoruk culture in Marmaris, village marriage ceremonies, carpets, point lace, 12-13 ruins, bay, sage, peanut but cultural and natural heritage inventory is not been done.Keywords
Natural Heritage, Cultural Heritage, Marmaris, Tourism, Marmaris Municipality